Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” 2024

logoAS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje że od 1 marca ruszył nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”.

 

Moduł I – likwidacja bariery transportowej

Pomoc adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia oraz osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką.

 

 

Moduł II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W tym roku adresatami Modułu II mogą być również osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności !!

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w Module II adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Zachęcamy do składania wniosków przez System Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i ABCsenior.com zapraszają wszystkich do wypełnienia krótkiej ankiety

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i ABCsenior.com zapraszają wszystkich do wypełnienia krótkiej ankiety o potrzebach edukacyjnych.

Akademia ABCsenior.com przyczynia się do poprawy jakości życia seniorów poprzez organizowanie kursów on-line. Uczestniczą w nich tysiące osób starszych oraz grupy z Uniwersytetów Trzeciego Wieku, klubów i innych organizacji z całej Polski.

Dedykowana jest seniorom, ale też młodszym pokoleniom, aby czerpały wiedzę, jak pomagać osobom starszym.

Dzięki pozyskanym informacjom zamierzają udoskonalić Akademię ABCsenior.com oraz oferowane w niej bezpłatne kursy.

Ankieta jest w 100% anonimowa
Czas wypełnienia ankiety to ok. 5 minut
Odpowiedzi zbieramy do 19 marca

Prosimy o wypełnienie ankiety pod poniższym linkiem:

https://bit.ly/3I4aZnE

Warmińsko-Mazurski Odział PFRON zaprasza na spotkanie z pracownikami

PFRON wersja podstawowa RGB-01

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE, ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU MRĄGOWSKIEGO NA SPOTKANIE INFORMACYJNE ORAZ DORADCZE  Z PRZEDSTAWICIELAMI WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILIARCJI OSÓB NIEPŁNOPSRWANYCH W OLSZTYNIE W ZWIĄZKU Z REALIZOWANYMI PRZEZ PFRON PROGRAMAM

Przedstawiciele PFRON będą do Państwa dyspozycji w dniu 23 lutego 2024 (piątek) w godzinach od 10:00- 12:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 - mieszkańcy powiatu mrągowskiego będą mogli skorzystać z informacji i porad w zakresie:

  • programów realizowanych przez fundusz,
  • uzyskanie orzeczenie o niepełnosprawności,
  • wsparcia finansowego i rzeczowego,
  • jak złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON,
  • ulgi i uprawnienia dla osób z niepełnosprawnością,
  • informacje na temat programu „Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością”
  • udzielenie informacji na temat dofinansowań dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnością

ulotka wypozyczalnia

Fundacja Elf zaprasza ...

Fundacja Elf zaprasza do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mrągowie

2023-02-06-ulotka

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny