POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W ZWIĄZKU Z COVID-19

Pomoc osobom niepełnosprawnym w związku z COVID-19

w programie

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

W dniu 21 lipca 2020r. decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poszerzono katalog placówek o szkoły specjalne przysposabiające do pracy, a także o ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze (OREW) oraz ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (ORW).

Uprawnieni do uzyskania pomocy:

-   podopieczni szkół specjalnych przysposabiających do pracy w wieku od 18 do 24 lat,

- podopieczni ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w wieku od 18 do 25 lat.

Więcej informacji: www.pfron.org.pl

Realizatorem programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Na dzień 29.07.2020r. osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia COVID-19 utraciły możliwość korzystania z opieki świadczonej głównie w warsztatach terapii zajęciowej i środowiskowych domach samopomocy złożyły 291 wniosków. Łącznie wypłacono z programu 222 tys. zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie poszukuje specjalistów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

POSZUKUJE SPECJALISTÓW

 

  do prowadzenia poradnictwa
w ramach realizacji programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

W związku z realizacją programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zatrudni na podstawie umów cywilnoprawnych specjalistów z zakresu:

 

  • psychologii,
  • dietetyki,
  • rehabilitacji,

do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie powinno zawierać wskazania: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

Okres świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r.

Liczba godzin świadczenia usług: wymiar czasu świadczenia usług będzie indywidualnie ustalany z każdym specjalistą w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie:


- CV,
- dokumenty poświadczające wykształcenie, ukończone kursy,

- oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

w terminie do 07 sierpnia 2020r.

Informacje o programie udzielane są pod numerami telefonów:

(89) 743 33-60

(89) 743 33 62

 

Opieka wytchnieniowa edycja 2020 - rekrutacja uczestników

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

w programie „Opieka wytchnieniowa”dlaczłonków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do programu
Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie rehabilitacji / dietetyki.

Zakres świadczonego poradnictwa będzie ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery:

(89) 743 33 60

(89) 743 33 62

lub w siedzibie PCPR przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

Formularze wniosków dostępne są w PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53

DOBRY START 2020

dok1

„Dobry start” w pieczy zastępczej

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program obejmuje dzieci przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej. W 2019 roku z programu skorzystało 99 dzieci.

 

Kto może otrzymać wsparcie?


Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.  300 zł nie przysługuje na dzieci uczących się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerówka).Jak otrzymać świadczenie dobry start?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Wnioski w formie papierowej należy składać w  terminie  od 1 sierpnia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

 

Szczegółowe informacje oraz formalne wnioski dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Formularz wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

Załącznik do wniosku o przyznanie świadczenia „Dobry Start” – https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start (składany w przypadku ubiegania się o świadczenie na więcej niż 5 dzieci).

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny