Dofinansowania na Dostępność urzędu i ich jednostek organizacyjnych

INFORMACJA

DOFINANSOWANIA NA DOSTĘPNOŚĆ URZĘDU I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Informujemy, że od 1 maja 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach programu „DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

  • Termin składania wniosków - do 15 lipca 2023 roku godzina 23:59,
  • Okres realizacji projektu: od 1 października 2023 r. od 30 czerwca 2027 r.,
  • Poziom dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych – do 550 000zł

Więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogloszenie-o-pierwszym-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-dostepna-przestrzen-publiczna/

Ogłoszenie EDO ARKA 2023 r.

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych posiada wolne miejsca.

Telefon kontaktowy w sprawie umieszczenia w Domu Opieki w Mikołajkach – 89 743 33 63, sprawy prowadzi B. Kulikowska – pracownik socjalny PCPR w Mrągowie

lub bezpośrednio Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” – tel. 87 421 68 11.

POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM

logo

„POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w terminie do 30.06.2022r. realizuje projekt „Pomoc psychologiczna w języku migowym". Głównym założeniem programu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym.

Stowarzyszenie oferuje:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa, który jest również tłumaczem Polskiego Języka Migowego,
  • psychoedukację online – spotkania grupowe w formie online, które dotyczyć będą tematów istotnych dla osób Głuchych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny