Wywiad w ramach akcji Biała Wstążka 2022

bycrodzicem-rodzicielstwo-pielegnacja-wiezi-rodzinnych

Stowarzyszenie „Pielęgnuje-My Więzi” w ramach kampanii „Biała Wstążka” poświęconej przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, przeprowadziło wywiad z ważnymi działaczami społecznymi.

Serdecznie zapraszamy do tej krótkiej lektury.

Rozmowa z Panem Błażejem Gawrońskim, Dyrektorem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Olsztynie.

Wywiad I

Rozmowa z Panią Anną Igielską, koordynatorem Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU w Olsztynie, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Olsztynie.

Wywiad II

Rozmowa z Panią Magdaleną Sutko, pedagog, socjoterapeutą w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU.

Wywiad III

Rozmowa z panem Zbigniewem Urban, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, członkiem grup roboczych w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Olsztynie.

Wywiad IV

Rozmowa z panią Dagmarą Gemechu psychologiem w Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży MZPiTU w Olsztynie.

Wywiad V

Program wyrównywania różnic między regionami III na rok 2023 r.

logo PFRON

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie uprzejmie informuje, że w dniu 14 listopada 2022 r. decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów

„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”.

 

1.Ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2023 r. udzielona może być pomoc w ramach obszarów:

obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wzakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się ikomunikowania;

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D – likwidacja barier transportowych;

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego wprojektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków nafinansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

2.Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

obszar Ado 185.000 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

obszar Bdo 165.000 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C – do 70.000 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

obszar D – na likwidację barier transportowych do:

  1. dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. dla autobusów;

obszar E – do 16.500 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

obszaru G – w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

 

Wnioski obszarów B,C,D,F i G - przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2023 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Druk wniosku do pobrania: Wniosek o dofinansowanie ze śr. PFRON projektów w ramach obszaru BCDF i G PWRMR III 2023

Obszar A i E- wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym w Oddziale Warmińsko-Mazurskiemu PFRON.

 

      Tekst programu, kierunki oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów jak i aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod adresem: 7898450 www business finance office marketing iconwww.pfron.org.pl

PODZIEKOWANIE

Jasna Beżowa i Czarna Elegancka Czcionka Typograficzna Biznesowa Kartka z Podziękowaniami 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, dziękuje Fundacji Alegoria z Tarnowa, za otrzymane książki, które zasiliły naszą bibliotekę dla rodzin zastępczych.

 

Kampania społeczna NIE MIGAJ SIĘ OD ŻYCIA

werka-przychodniaOsoby niesłyszące na co dzień muszą się zmagać z wieloma barierami w życiu prywatnym i zawodowym. Bezrefleksyjnie powtarzane krzywdzące stereotypy o głuchych utrudniają im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Stowarzyszenie Osób Niesłyszących W MIG z Mazur Zachodnich stworzyło lokalną kampanię społeczną NIE MIGAJ SIĘ OD ŻYCIA, która ma celu walkę z dyskryminacją społeczną osób Głuchych. Pokazuje, że osoby niesłyszące żyją obok nas. Mają rodziny i takie same potrzeby oraz pasje jak osoby słyszące. Wielu nadal błędnie nazywa ich głuchoniemi, a oni nie są niemi, mają swój język.

Celem kampanii jest także zwrócenie uwagi, na to, że Głusi mogą i chcą pracować zgodnie ze swoimi, często wysokimi kompetencjami. Twórcy kampanii obalają stereotyp, że osoba niesłysząca nadaje się tylko do pracy na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji. Pokazani w spocie Weronika oraz Michał, dzięki wsparciu Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych wraz z innymi głuchymi, pracują w dziale logistyki w jednym z największych sklepów piłkarskich w Polsce, firmie RGOL. Zajmują się m.in. przygotowaniem i wysyłką zamówień.

Hasło kampanii NIE MIGAJ SIĘ OD ŻYCIA ma podwójne znaczenie. Z jednej strony bezpośrednio skierowane jest do osób niesłyszących z przesłaniem: nie bój się, nie rezygnuj, nie unikaj, możesz wszystko robić w życiu, co tylko chcesz. A drugi komunikat odczytają osoby słyszące w kontekście: nie migaj się – naucz się języka migowego, który jest językiem obcym. Nie wykręcaj się i poznaj Kulturę Głuchych.

Kampania nie pokazuje Głuchych przez pryzmat braku słuchu i litowania się nad nimi. Zamiast tego zaglądamy przez dziurkę do klucza do ich świata by zobaczyć człowieka. Człowieka uśmiechniętego. Człowieka w różnym wieku. Mającego rodzinę, pasje, talent, uprawiającego sport, pracującego. Wszystkie osoby w spocie TYLKO nie słyszą. Mówią. Komunikują się w języku migowym, który należy poznać, tak jak każdy język obcy. Stowarzyszenie W MIG będzie obecne z kampanią „NIE MIGAJ SIĘ OD ŻYCIA” w mediach społecznościowych, na bilbordach na ulicach Ostródy, ulotkach oraz kanale YT.

Pawel-980x653Scenariusz spotu powstał na podstawie briefu opracowanego przez uczestników projektu. W filmie wystąpiły osoby Głuche. Link do spotu: 4375133 logo youtube icon

Pomysłodawczynią projektu jest Marlena Rogowska. Za produkcję spotu odpowiada firma PixelDance.pl, projekty graficzne zabart.com

Więcej informacji o kampanii znajduje się na stronie 7898450 www business finance office marketing iconwww.w-mig.pl

Zrealizowano w ramach projektu „Nie migaj się od życia” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Robert-980x653

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny