POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM

logo

„POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS w terminie do 30.06.2022r. realizuje projekt „Pomoc psychologiczna w języku migowym". Głównym założeniem programu jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym.

Stowarzyszenie oferuje:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne świadczone przez psychologa, który jest również tłumaczem Polskiego Języka Migowego,
 • psychoedukację online – spotkania grupowe w formie online, które dotyczyć będą tematów istotnych dla osób Głuchych.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej:
https://www.pitagoras.org.pl/pomoc-psychologiczna-w-jezyku-migowym

BEZPŁATNE WARSZTATY Z POSTĘPOWANIA W STANACH NAGŁYCH U DZIECI I DOROSŁYCH

BEZPŁATNE WARSZTATY Z POSTĘPOWANIA W STANACH NAGŁYCH U DZIECI I DOROSŁYCH

Czym jest RKO? Jak użyć defibrylatora AED? Jak rozpoznać pierwsze oznaki

udaru mózgu? Jak pomóc osobie poszkodowanej przy zapaści, bądź podczas

padaczki?

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych

warsztatach z zakresu pierwszej pomocy u niemowlaków, dzieci i dorosłych.

Warsztaty odbędą się w dniu 19 marca (niedziela) o godzinie 13:00 do Mrągowskiego Centrum Kultury (ul. Warszawska)w sali "orbita".

Wstęp wolny, bezpłatny.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny Samorząd" 2023

1 marca 2023 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Program „Aktywny Samorząd” skierowany do osób niepełnosprawnych, dzieli się na dwa moduły:

 1. Moduł I - w module I przewidziane są następujące formy wsparcia:
  1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.
  2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego  i oprogramowania.
  3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.
  4. Obszar D – dotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką. Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
 2. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (termin końcowy składania wniosków na semestr letni 2022/2023 do 31 marca 2023).

Pomoc mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),
 • a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53, lub przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu – 89 743 33 62

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony?
Szukasz pomocy?
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900

Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osób im najbliższych (także dla osób dotkniętych przemocą domową, próbami samobójczymi, dla dzieci potrzebujących wsparcia) oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

Odwiedź również nasze strony:

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny