PROJEKT "RECEPTA NA LEPSZE JUTRO 2!"

INFORMACJA O PROJEKCIE "RECEPTA NA LEPSZE JUTRO 2"

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu aktywizacyjnego pn. „Recepta na lepsze jutro 2!” nr RPWM.11.01.01-28-0055/20, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, mającego na celu zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku od 18 lat, bezrobotnych oraz biernych zawodowo zamieszkujących na terenie powiatów: braniewskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, piskiego, mrągowskiego, nowomiejskiego oraz działdowskiego, firma S.T.R. Project Stanisław Romaniszyn przesyła w załączeniu pismo informujące o zakresie wsparcia jakim zostaną objęci Uczestnicy/czki biorący udział w Projekcie.

INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIELANYCH FORM WSPARCIA

PLAKAT INFORMACYJNY 

ULOTKA "RECEPTA NA LEPSZE JUTRO 2"

PRZYPOMNIENIE PROGRAM "DOBRY START"

Przypominamy, że z dniem 1 lipca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”.

Wnioski o świadczenie dobry start składają Państwo wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS. W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

  1. Instrukcja dla opiekuna (dotyczy m.in. rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka)
  2. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start
  3. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start

Instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS lub pod linkiem:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.

Ponadto aby uzyskać świadczenie dobry start na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, zobowiązani są Państwo dołączyć do wniosku o świadczenie dobry start, zaświadczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka.

W celu wydania zaświadczenia należy zgłosić się do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej -Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

INFORMACJA W SPRAWIE UCHODŹCÓW - ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383),
umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy - należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY VI 2022

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej

Do zadań wolontariusza będzie należało wspomaganie rozwoju zainteresowań i pomaganie w nauce dzieciom będącym w rodzinach zastępczych w Mrągowie, w tym:

  • pomoc w odrabianiu lekcji przez dzieci z rodzin zastępczych

Do współpracy zachęcamy nauczycieli, studentów, licealistów i inne osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
ul. Warszawska 53
tel. 89 743 33 66
e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny