Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

W dniu 30.05.2015r. odbędzie się 19. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie. Impreza organizowana jest przez CKiT w ramach XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Impreza rozpocznie się o godz. 10. 30 na Placu Unii Europejskiej. Na poczatku spartakiady na maszt zostaną wciągnięte flagi i zapłonie znicz olimpijski. Następnie o 11.10 rozpoczną się konkurencje sportowe dostosowane do wieku i zdolności psychofizycznych uczestników. Konkurencjom sportowym towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje i słodkie poczęstunki.

Serdecznie zapraszamy

PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza rodziny zastępcze
wraz z dziećmi na piknik rodzin zastępczych
z terenu Powiatu Mrągowskiego

zorganizowany w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

 

Piknik odbędzie się w dniu 01.06.2015r. (poniedziałek)  a rozpocznie się o godz.
13:00 na terenie Ośrodka Sportowego „Góra Czterech Wiatrów”

w Mrągowie

przy ul. Miejski Las 11.

W ramach Pikniku przewidziane są: gry, zabawy,  konkursy dla dzieci jak i rodziców oraz kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek.

Zakłady pracy chronionej

W dniu 21 maja 2015r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, odbyło się spotkanie na temat sytuacji osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej.

Było to spotkanie odpowiadające na zgłaszane w PCPR potrzeby osób niepełnosprawnych.

Spotkanie poprowadził prawnik Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Olsztynie w ramach projektu „Pytasz- nie błądzisz”.

W spotkaniu wzięły udział 22 osoby m.in. osoby zatrudnione lub zatrudniane w zakładach pracy chronionej oraz przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Mrągowie.

 Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali poradniki pt.: „Niepełnosprawność – przewodnik po prawie”.

 

 

M.C.

Konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015”

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2015” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek przekształcających się w małe formy. W ramach konkursu Towarzystwo Nasz Dom udziela wsparcia finansowego na realizację projektów dotyczących pracy z rodzinami biologicznymi (działania na rzecz powrotu dzieci do domu rodzinnego, organizacja spotkań rodzinnych), pomocy specjalistycznej (wizyty u lekarzy – specjalistów) i podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Adresatami konkursu są rodzinne formy opieki zastępczej (Zawodowe Rodziny Zastępcze, Rodzinne Domy Dziecka, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze typu Rodzinnego), małe placówki opiekuńczo-wychowawcze (domy/mieszkania do 14 dzieci) i placówki opiekuńczo-wychowawcze przekształcające się w małe placówki.
Każdy adresat może złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym każdy z nich musi dotyczyć innego działania. Wnioski należy przesłać do Biura Towarzystwa Nasz Dom (Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa) w terminie do 30 maja 2015 (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i wnioski do pobrania znajdują się na stronie: http://towarzystwonaszdom.pl/aktualnosci2/konkurs-grantowy-towarzystwa-nasz-dom-najpierw-rodzina-2015-150015/

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Mrągowie zachęca zawodowe rodziny zastępcze do wzięcia udziału w konkursie.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny