Warsztaty szkoleniowe dla rodziców zastępczych

Warsztaty szkoleniowe dla rodzin zastępczych

W grudniu 2016r. rodziny zastępcze z powiatu Mrągowskiego mają możliwość podniesienia swoich kompetencji rodzicielskich poprzez uczestnictwo w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

W pierwszym spotkaniu, które odbyło się w dniu 02.12.2016r. uczestniczyły 22 rodziny zastępcze. Tematyka warsztatów dotyczyła systemu kar i nagród jako instrumentów wychowawczych, zasad i mechanizmu ich działania, form karania i nagradzania.

W kolejnym spotkaniu rodziny zastępcze będą mogły uczestniczyć już 16.12.2016r. o godz. 10:00 w Sali nr 8 w Starostwie Powiatowym w Mrągowie. Tematem warsztatów w tym dniu będzie m.in. szacunek w procesie wychowawczym jako zasada skutecznego wychowania dziecka, na które Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie serdecznie zaprasza i zachęca do udziału.

Program wyrównywanie różnic między regionami III w 2017 r.

                                             Uwaga!

Nabór Projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 2017

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 15 listopada 2015 r. przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 r.”.

Przypominamy, że Realizatorem programu jest samorząd powiatowy (Powiat Mrągowski). Obsługą programu zajmuje się PCPR w Mrągowie.

Projekty dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w terminie
do 15 lutego 2017 roku.

Samorządy gmin i powiatów oraz organizacje pozarządowe projekty dotyczące obszaru E programu składają w terminie do 30 listopada 2017 roku bezpośrednio w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON.

 

Druk do pobrania: DRUK PROJEKTU

 

Szczegółowe informacje na stronie www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce Program wyrównywania róznic między regionami.

Zmiany w dofinansowaniach PFRON do programu "Aktywny samorząd"

 

Uwaga studenci! Zmiany w dokumencie „Kierunki działań oraz warunki brzegowe (...)” obowiązującym w 2016 roku”

 

            Informujemy, że dnia 18 października 2016r. Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu
            „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

            Zmiany te dotyczą wniosków złożonych w ramach Modułu II - dofinansowanie do kosztów kształcenia na poziomie wyższym.

            Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami oraz zaktualizowanym dokumentem na stronie https://www.pfron.org.pl/pl w zakładce komunikaty.

Nabór wniosków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Informacja o naborze wniosków na działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie uprzejmie przypomina, że do dnia 30 listopada 2016 roku można składać wnioski na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1. prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;

2. udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

3. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać Wnioskodawcy, tryb składania oraz zasady rozpatrywania wniosków dostępne w zakładce „dofinansowania PFRON”.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny