Gruźlica nadal groźna

GRUŹLICĄ   NADAL GROŹNA

Według informacji Ministerstwa Zdrowia odnotowuje się coraz częstsze przypadki zachorowań na gruźlicę. Jednym z kluczowych elementów zapewniających wczesne wykrywanie gruźlicy jest zwiększenie wiedzy o tej chorobie w społeczeństwie.

O zachorowaniu na gruźlicę świadczą między innymi następujące objawy:

-długotrwały utrzymujący się kaszel,

-spadek masy ciała,

-stany podgorączkowe.

Diagnozowanie i leczenie gruźlicy w Polsce jest obowiązkowe i bezpłatne(niezależnie od posiadania przez chorego ubezpieczenia zdrowotnego).    

Podstawowymi metodami walki z tą chorobą jest szybkie diagnozowanie zachorowań oraz zapewnienie wszystkim chorym dostępu do świadczeń leczniczych i opieki specjalistycznej lekarzy pulmonologów, aż do osiągnięcia stanu wyleczenia.

Więcej materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących gruźlicy dostępnych jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego

pod adresem: wwww.gruzlica.gis.gov.pl .Wśród materiałów znajdują się:

-ulotka pt.,, Co należy wiedzieć o chorobie zakaźnej”,

-materiał edukacyjny: ,,Gruźlica najczęściej zadawane pytania” ,

- wyjaśnienia dotyczące faktów i mitów o gruźlicy.

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy - Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

 

W imieniu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji pragniemy poinformować, iż ruszył nowy projekt pt. „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia,  z niepełnosprawnością o stopniu umiarkowanym lub znacznym, które w chwili przystąpienia do projektu są w wieku aktywności zawodowej. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnością.

W ramach Projektu uczestnicy będą mogli:

  • spotkać się z instruktorem Aktywnej Rehabilitacji,
  • uczestniczyć w wyjazdowej formie Warsztatu Aktywizacji Zawodowej (WAZ),
  • skorzystać ze szkolenia zawodowego podnoszącego kwalifikacje zawodowe,
  • otrzymać Indywidualny Plan Działania (IPD),
  • odbyć płatny staż

Udział w Projekcie jest bezpłatny !

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w Biurze Regionalnym FAR (ul. Jagiellończyka 16;14-200 Iława) pod numerem telefonu: 89-642-12-30.

Piknik Rodzin Zastępczych 2015

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zorganizowało już po raz kolejny piknik dla rodzin zastępczych z terenu powiatu Mrągowskiego w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik to wspaniała okazja do wspólnego spotkania się rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz okazja do podzielenia się swoimi troskami, radościami i problemami w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej. Kiedy rodzice zastępczy wymieniali się swoimi doświadczeniami, dzieci brały udział w konkurencjach sportowych. Był też grill i słodki poczęstunek zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Swoją obecnością zaszczyciła nas Wicestarosta Pani Maria Jarczewska, która obdarowała wszystkie dzieci koszem słodyczy. Korzystając z tego, że piknik zorganizowano w dniu 1 czerwca 2015r. – „Dzień Dziecka” każda pociecha otrzymała drobny podarunek. Dopisała pogoda oraz świetne humory uczestników.

Należy podkreślić, że Piknik rodzin zastępczych z terenu Powiatu Mrągowskiego jest formą podziękowania rodzinom zastępczym za trud i pracę włożoną w opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach. Piknik odbył się dzięki ogromnemu zaangażowaniu pracowników PCPR w Mrągowie oraz gospodarzom Ośrodka Sportowego G4W za co należą się serdeczne podziękowania.

 

 

Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych

W dniu 30.05.2015r. odbędzie się 19. Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie. Impreza organizowana jest przez CKiT w ramach XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Impreza rozpocznie się o godz. 10. 30 na Placu Unii Europejskiej. Na poczatku spartakiady na maszt zostaną wciągnięte flagi i zapłonie znicz olimpijski. Następnie o 11.10 rozpoczną się konkurencje sportowe dostosowane do wieku i zdolności psychofizycznych uczestników. Konkurencjom sportowym towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje i słodkie poczęstunki.

Serdecznie zapraszamy

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny