KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA 2019

 

 

 Dzień OTWARTY

 

CO TO JEST KAMPANIA BIAŁA WSTĄŻKA ?

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył - to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Kampania została zapoczątkowana w 1991 r.   w Kanadzie – właśnie wtedy   w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji.    

                                                                                                                                                      

DLACZEGO BIAŁA WSTĄŻKA?              

Kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki   z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że: „ my mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

PO CO NOSIĆ BIAŁĄ WSTĄŻKĘ?

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przyjęcie i noszenie podczas kampanii przez mężczyzn BIAŁEJ WSTĄŻKI pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.  

biała wstążka 2019

DOFINANSOWANIA PFRON: BUDOWA POCHYLNI, DŹWIGU, PLATFORMY ORAZ INNE INWESTYCJE DOSTĘPNOŚĆ W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH

 Budowa pochylni, dźwigu, platformy oraz inne inwestycje zapewniające dostępność w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Dofinansowanie do 165.000,00 zł

 

Pomoc finansową mogą uzyskać : gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w Oddziale PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn, w terminie do 30 listopada 2019 r.

Wzory wniosków oraz procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu +48 89 722 90 00.


 

 

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny