PROGRAM Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Poszukuje:

Asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

 

do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Program finansowany jest ze środków „Funduszu Solidarnościowego”.

 

Warunki pracy: umowa zlecenie na okres do 30.12.2022 r.

osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawny np. doświadczenie zawodowe, udzielaniu wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

a także inne osoby wskazane przez osoby niepełnosprawne.

 

oraz zaprasza:

Do udziału w Programie osoby niepełnosprawne, tj.:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności (ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji),
2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenia równorzędne.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, tel. 89 743 33 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

·  

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE 2022

Poradnictwo specjalistyczne

 

Osoby i rodziny potrzebujące pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych mogą skorzystać z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Poradnictwo to świadczone jest osobom i rodzinom, które mają trudności lub wskazują potrzebę wsparcia w rozwiązaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

W ramach poradnictwa specjalistycznego porad i konsultacji udzielają prawnik, psycholog i pedagog.

  • Poradnictwo psychologiczne - w każdy piątek w godzinach 13:00 – 15:00 (po wcześniejszym umówieniu wizyty).
  • Poradnictwo rodzinne/pedagogiczne – po wcześniej umówionej telefonicznie wizycie: tel.: 89 743 33 66 lub e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Poradnictwo prawne – w każdy poniedziałek w godzinach 15:00 - 16:00 

Poradnictwo udzielane jest w:

Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie
w Mrągowie
,
ul. Warszawska 53,
tel. 89 743 33 60.

Porad i konsultacji mieszkańcom powiatu udzielają także pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w godzinach urzędowania:

a)      w zakresie zasad umieszczania w domach pomocy społecznej - tel.: 89 743 33 64,

b)      w zakresie dofinansowań ze środków PFRON:

· uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty i zaopatrzenie ortopedyczne - tel.: 89 743 33 62,

· likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
- tel. 89 743 33 63,

· w ramach programu „Aktywny samorząd” - tel.: 89 743 33 64,

c)       w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - tel.: 89 743 33 66,

d)      w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności oraz kart parkingowych - tel.: 89 743 33 67,

e)      w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie w tym realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno–terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - tel.: 89 743 33 64,

f)       uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej - tel.: 89 743 33 62

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DZIECI Z UKRAINY I UKRAIŃSKIEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

 

Wsparcie psychologiczne dzieci z Ukrainy i ukraińskiej pieczy zastępczej.

 

 

Organizatorem Programu jest Fundacja Ernst & Young.
Program służy uzyskaniu dofinansowania przez organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego na wsparcie psychologiczne interwencyjne, kryzysowe dla dzieci
z Ukrainy, które ze względu na wojnę znalazły się w Polsce.

W ramach projektu można otrzymać środki finansowe na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznego wynagrodzenia specjalistów (psycholog, terapeuta, psychotraumatolog, pedagog specjalny, pedagog i pochodne) posługujących się j. ukraińskim, którzy będą w stanie udzielać wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom z Ukrainy. 

Kontakt w razie pytań: Karolina Gadalska – Karwacka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

Tel. 797 974 234

"PRACA SPRZED LAT" - KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA OSÓB 50+

„Praca sprzed lat” – konkurs fotograficzny dla osób 50+

Portal pracy Aplikuj.pl zaprasza do wzięcia udziału w konkursie osoby 50+, które chcą pochwalić się zdjęciami z początków swojego życia zawodowego.

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać maksymalnie 3 fotografie za pomocą formularza zgłoszeniowego https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-sprzed-lat-zgloszenie.

Formularz można wypełnić samemu lub za pomocą bliskiej osoby. Zadanie należy wykonać do 28 czerwca 2022 roku.

Regulamin i szczegóły projektu można znaleźć na stronie:

https://www.aplikuj.pl/konkurs-praca-sprzed-lat

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny