"Stokropek" na Dzień Dziecka

Ten szczególny dzień, 23 dzieci z mrągowskich zawodowych rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – wychowawczej spędziły w krainie zabaw „STOKROPEK”, na zaproszenie prowadzących tę działalność. Dzieciom towarzyszyli także rodzice zastępczy i wychowawcy Domów dla Dzieci TND. Pociechom przygotowano moc atrakcji i mnóstwo zabaw. Na dzieci czekały też słodycze i napoje na bankietowym stole. Dla opiekunów przygotowano kawę i herbatę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie właścicielom „STOKROPKA” serdecznie dziękuje za zorganizowanie tak fantastycznego  i niezapomnianego Dnia Dziecka.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2014

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nie swoje dziecko, ofiarować mu swą miłość i troskę. Wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki. To jeden z wielkich darów, jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.
 
30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.
 
Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie organizuje z tej okazji piknik dla rodziców i dzieci z rodzin zastępczych.
 
Piknik odbędzie się w piątek 30 maja 2014r. o godzinie 13 w Ośrodku Sportowym Góra Czterech Wiatrów – Mrągowo, Miejski Las 11.
Pod opieką PCPR w Mrągowie znajduje się 61 rodzin zastępczych, w których znajduje się 92 dzieci. Przy okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego promowana jest idea tej formy opieki nad dziećmi. Zapraszamy na Drzwi Otwarte do PCPR w Mrągowie w dniu  30.05.2014r. ( piątek) w godzinach 8.00 – 12.00

XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów   z małych miast i wsi (do 20 tys. mieszkańców), szczególnie z terenów popegeerowskich, pochodzących z niezamożnych rodzin oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych  którzy dostali się na I rok studiów. Program, poprzez ufundowanie stypendium na I rok, wspiera młodych ludzi podejmujących studia, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata studiów, oferującego, poza stypendiami na dalsze lata nauki, także stypendia językowe oraz staże zagraniczne i stypendia na studia za granicą.

Dokładne informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny