Event wolontariatu dla rodzin zastępczych


 Wolontariusze biorący udział w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zorganizowali spotkanie karnawałowe dla rodzin zastępczych. Przedsięwzięcie wspierały trenerki wolontariatu z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

 W spotkaniu wzięło udział 7 zawodowych rodzin zastępczych wraz z prawie trzydziestoma dziećmi. Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 25 stycznia 2014r. w hotelu Anek w Mrągowie. Dla dzieci przygotowano szereg zabaw oraz zajęcia plastyczne podczas których wykonały m.in. kartki walentynkowe dla swoich najbliższych. Ten czas czas rodzice zastępczy wykorzystali na wymianę doświadczeń w opiece nad dziećmi. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wręczyli wszystkim rodzinom zastępczym podarunki papiernicze. Uwieńczeniem spotkania był wspólny rodzinny obiad, na który zaproszono rodziców i dzieci do hotelowej restauracji.

Konferencja "Schematom STOP"

Konferencja informatyczna w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocyspołecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż.

    W dniach 27-28.01.2014 r. członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych, odpowiedzialni za realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” wezmą udział w konferencji informatycznej organizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.
    Konferencja będzie dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem i realizacją lokalnych programów interdyscyplinarnej współpracy oraz rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz zarządzania pilotażem na poziomie powiatu.
    Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór do uczestnictwa w projekcie systemowym "Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro" SKIEROWANYM DO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (KOBIET I MĘŻCZYZN) do 30 roku życia.

Czytaj więcej...

Program Wyrównywanie Różnic Między Regionami II w roku 2014

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” w obszarze A,B,C,D,F i G będą przyjmowane w  terminie od 1 lutego 2014r. do 30 kwietnia 2014r., natomiast w obszarze E od 1 lutego 2014r. do 14 listopada 2014r.

 

Wnioski można składać pod adresem:


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo

 

Więcej informacji o programie Wyrównywanie różnic między regionami II

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny