NABÓR SPECJALISTÓW "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"

Opieka-wytchnieniowa-powiat

           W ramach usług opieki wytchnieniowej realizowanej w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zatrudni na podstawie umowy cywilnoprawnej specjalistów z zakresu:

 • psychologii,
 • dietetyki,
 • rehabilitacji,
 • pielęgnacji,

do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności (orzeczenie powinno zawierać wskazania: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji).

fotolia 115223039 s 5

Okres świadczenia usług: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2019 r.

Liczba godzin świadczenia usług: wymiar czasu świadczenia usług będzie indywidualnie ustalany z każdym specjalistą w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Oferty (załączony formularz) wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie uprawnień, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 01 października 2019 r.

Informacje o programie udzielane są pod numerami telefonów: 89 743 33-61 i 603-820-444.

 OFERTA - FORMULARZ


 

NABÓR WNIOSKÓW W MODULE II PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

 
 
Uwaga studenci!
Przypominamy o trwającym naborze wniosków
w Module II programu „Aktywny Samorząd”

 

indeks

 

Termin składania wniosków :
do 10.10.2019
(dotyczy semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020)

     Wszyscy zainteresowani udziałem w Module II programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym.

Informujemy, że ta część programu dedykowana jest osobom, które mają orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierają naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium. Mogą też mieć otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać:

 • osobiście w PCPR w Mrągowie ul. Warszawska 53 w pokoju nr 3, 
 • poniedziałki w godzinach 8.00-16.00
 • od wtorku do piątku w godzinach 7.30-15.30
 • bądź mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • lub telefonicznie pod numerem telefonu 89 743-33-63 bądź 89 743-33-64

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU "WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY".

Ruszyła rekrutacja do projektu "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Wsparcie skierowane jest do osób które z powodu wypadku lub pogorszenia stanu zdrowia nie mogą wykonywać dotychczasowej pracy a chcą być nadal aktywne zawodowo. Udział
w rehabilitacji kompleksowej - zawodowej, psychospołecznej i medycznej jest bezpłatny.

Kontakt do PFRON: Tel (22) 50 55 600, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona www: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl


 

ZOPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ EY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projektach organizowanych przez Fundację EY

 1. Turnus Terapeutyczny MNRI®
 2. Akademia Świadomego Rodzica

Turnus Terapeutyczny metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat) przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu.

 TERMIN i MIEJSCE:

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od listopada 2019 do grudnia 2020. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie

https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna--akademia-swiadomego-rodzica---rekrutacja  

Celem projektu jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby byli przygotowywani do wychowywania dzieci z dużym bagażem życiowych doświadczeń.

Projekt ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych m.in. poprzez wskazywanie ich mocnych stron, czy przećwiczyć nowo poznane umiejętności wychowawcze.

Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

 • Treningi (trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny).
  • 23-27.10.2019 – I trening
  • 11-15.12.3019 – II trening
  • 12-16.02.2020 – III trening
 • Zjazdy tematyczne (weekendowe spotkania szkoleniowe, tematy poznaj na stronie www.ey.com.pl/fundacja)
  • 13-15.03.2020 - I zjazd
  • 24-26.04.2020 – II zjazd
  • 15-17.05.2020 – III zjazd
  • 19-21.06.2020 – IV zjazd

Kolejne terminy zjazdów podamy na wiosnę 2020.

 • Superwizja (oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację)

Koszty:

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY (koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców ok. 15.000zł/ osobę.)

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty wyżywienia w czasie trwania treningów (500 zł/os za 5 dni płacone bezpośrednio do hotelu) oraz noclegi w czasie zjazdów weekendowych (zazwyczaj uczestnicy wynajmują wspólnie pokoje lub się umawiają prywatnie na noclegi).

Rekrutacja trwa do 30.09.2019

Informacje o projekcie dostępne są na stronie

https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna-turnus-terapeutyczny-mnri-2019


Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny