Informacja dotycząca wniosków AKTYWNY SAMORZĄD 2020

89366971 540013459956288 7911510882297839616 n

Informujemy, że wnioski na pomoc z programu Aktywny Samorząd 2020 można pobrać do samodzielnego wydruku korzystając z linków w zakładce Aktywny Samorząd. Można je również otrzymać  w formie papierowej w PCPR, pokój Nr 3

Pomocą służy Państwu: Bożena Kulikowska

 


 

WNIOSKI O ŚRODKI PFRON ONLINE - BEZ KOLEJEK!

 

SOW logoSOW 2

Wnioski o środki PFRON online - bez kolejek!

Już teraz wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”, a także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych możesz złożyć każdego dnia - bez wychodzenia z domu!

Wykorzystując darmowy System SOW (www.sow.pfron.org.pl) możesz złożyć elektroniczny wniosek również w dzień wolny od pracy podczas gdy wnioski papierowe są przyjmowane przez jednostki samorządu tylko w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu.

Jedyne, czego potrzebujesz to: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów. Profil Zaufany zakładamy internetowo (www.obywatel.gov.pl) i potwierdzamy w instytucji (np. ZUS, Urząd Skarbowy) lub online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

 

 DRUK WNIOSEK NA TURNUS REHABILITACYJNY

 

DRUK WNIOSEK ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

 

 

Sprawy dofinansowań ze środków PFRON do turnusów rehabilityacyjnych, do zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz do sprzętów rehabilitacyjnych realizowane są w pokoju Nr 2

Osoba do kontaktu: Pani Iwona Michalczyk

tel. 89 743 33 62

 

PROGRAM ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz Lepszą Przyszłość

Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz Grupy Essilor Polska kolejnej edycji programu Zobacz Lepszą Przyszłość.

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny, ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci
i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji. Głównym założeniem i celem Programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY podopiecznych m.in. z placówek: instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej każdego typu, wsparcia dziennego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski.

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

W 2019r. bezpłatnie przebadanych zostało 8 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu mrągowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, tel. 89 743 3366.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny