PROJEKT CEMS CHANCE DLA UCZNIÓW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projekcie CEMS Chance realizowanego przez Fundację EY.

CEMS Chance to 5-dniowy cykl warsztatów, skierowany do uczniów III klasy gimnazjum oraz I klasy szkoły ponadgimnazjalnej z całej Polski, którzy pochodzą z małych miejscowości lub znajdują się w trudnej sytuacji życiowej – rodzinnej, finansowej czy zdrowotnej. Szczególnie zapraszamy do udziału w projekcie młodzież z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Podczas pobytu w Warszawie uczestnicy biorą udział w licznych szkoleniach, warsztatach i panelach motywacyjnych, które mają na celu pomóc im m.in. w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej oraz zachęcić do samorozwoju.

Najbliższa, XV już edycja projektu, odbędzie się w dniach terminie20 – 24 maja 2019 r. r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Rekrutacja do projektu odbędzie się w dniach 13 - 27 kwietnia 2019 r. poprzez formularz nastronie internetowejwww.cemschance.pl (formularz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUhcsMBikw6MzArhtemlpwci7BaHrH57k-yV6NmKe9KdBYPg/viewform?fbclid=IwAR2J0inKL-i6IwPm4QX996PpcG7gePpu2E1iArA5jRBKE982GaDY4qwG4pA)

Liczba uczestników jest ograniczona.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY. Jedynym kosztem ponoszonym przez uczestnika jest dojazd do Warszawy i powrót do domu.


PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

pobrane

     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 marca 2019  została ogłoszona XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od siedemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd 16.100 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

stypendia na studia

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XVIII edycji i jej haromonogram.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2019 r. Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 23 sierpnia 2019 r. 

 

 


 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny