INFORMACJA - NOWE DRUKI AKTYWNY SAMORZĄD

OGŁOSZENIE

W związku ze zmianami programowymi pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”w 2019 roku, przyjętymi uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku, przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż dotychczasowe formularze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, zamieszczone na stronie internetowej www.pcpr.powiat.mragowo.pl w zakładce „Druki do pobrania” są NIEAKTUALNE.

Nowe formularze wniosków dostępne będą od dnia 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w programie „Aktywny Samorząd” na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Kontakt telefoniczny do pracownika realizującego program w powiecie mrągowskim

(89) 743 33 63, 743 33 64.

 

OGŁOSZENIE - KOSZT UTRZYMANIA MIESZKAŃCA W DPS

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje:

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie w 2019 roku,
wynosi 3 835 zł (słownie: trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych).

(opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu   28 stycznia 2019 roku, pod pozycją 652)

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18.01.2019r. na stanowisko psychologa w PCPR w Mrągowie nie wpłynęła żadna oferta.

 

minipsycholog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa.

Zatrudnienie w okresie od 04.02.2019r. do 31.12.2019 r.

Rodzaj umowy - umowa zlecenie

 

Treść ogłoszenia tu:

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PSYCHOLOGA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIE O ZATRUDNIENIE

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny