Szkolenie - Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych

Zapraszamy na drugi już webinar z serii “Dzieci z FASD w rodzinach zastępczych

dla osób rozważających i przygotowujących się do bycia rodziną zastępczą i dla rodzin zastępczych

Tematem będzie ➡️ Funkcjonowanie dzieci w przedszkolu i szkole.

Aby móc brać czynny udział w spotkaniu zapraszamy zarejestruj się wcześniej na to spotkanie: telephone viber icon 

Na spotkaniu porozmawiamy o tym:

 • jaką szkołę wybrać dla dziecka?
 • jak pedagodzy powinni być przygotowani do pracy z dziećmi z FAS?
 • jak  funkcjonują dzieci z FASD w placówkach edukacyjnych?

Spotkanie poprowadzą Magdalena Szałańska koordynator projektu “Niezastąpieni” oraz Edyta Wojtasińska mama zastępcza i ekspertka współpracująca z projektem.

Gościem spotkania będzie psycholog i pedagog specjalizująca się w pracy z dziećmi z FASD.

Na spotkaniu odpowiemy też na wszelkie pytania uczestników.

Przed spotkaniem, zachęcamy do zapoznania się z informacjami o procesie zostania rodziną zastępczą na stronie 7898450 www business finance office marketing icon

#niezastąpieni #rodzinyzastępcze #webinar

5-1 1280

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

PFRON wersja podstawowalogo pcprpowiat

Nowe programy PFRON dla osób z niepełnosprawnościami:

SAMODZIELNOŚĆ-AKTYWNOŚĆ-MOBILNOŚĆ

„Mieszkanie dla absolwenta”

oraz

„Dostępne mieszkanie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przystąpiło do realizacji dwóch programów adresowanych do osób z niepełnosprawnościami, wspierających ich niezależność oraz ułatwiających podejmowanie aktywności zawodowej i społecznej:

„Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla Absolwenta”.


SAM Dostępne mieszkanie

„DOSTĘPNE MIESZKANIE”

Celem programu „Dostępne mieszkanie” jest zapewnienie osobom poruszającym się na wózkach, mieszkających w budynkach niedostosowanych do ich potrzeb, możliwości zamiany dotychczasowego mieszkania na mieszkanie wolne od barier architektonicznych.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące warunki:

1. posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2. złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3. złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
4. w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1. oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2. orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu lub zamianymieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do 31 grudnia 2024 r.lub do wyczerpania budżetu programu.

Wnioski w ramach programu składa się wyłącznie w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie:2931150 building home homepage house architecture icon

oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

211829 telephone icontel. 89 743 33 60, 89 743 33 62


SAM Mieszkanie dla absolwenta

„MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA"

Celem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest wsparcie w rozpoczynaniu niezależnego życia absolwentów z niepełnosprawnością kończących naukę w szkołach, poprzez dofinansowanie wynajmu mieszkańWysokość dofinansowania będzie zależna od lokalizacji mieszkania, oraz od niepełnosprawności absolwenta. Na wyższe dofinansowanie będą mogły liczyć osoby poruszające się na wózkach, czyli wymagające mieszkania bez barier architektonicznych.

Adresatem programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia następujące warunki:

1. posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

2. posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;

3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

4. złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

5. złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Adresatami działania są pełnoletnie osoby, które w ciągu ostatnich 36 miesięcy ukończyły naukęoraz chcą podjąć pracę.

Zawieranie umów odbywać się będzie do 31 grudnia 2023 r.lub do wyczerpania budżetu programu.

Wnioski w ramach programu składa się wyłącznie w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach pomocy można uzyskać na stronie:2931150 building home homepage house architecture icon

oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

211829 telephone icontel. 89 743 33 60, 89 743 33 62

Nowy projekt „Włączeni społecznie i zawodowo"

Plakat-Informacyjny-WSIZ-pdfUprzejmie informujemy, iż firma Szkolenia Zawodowe Danuta Kalinowska rozpoczęła realizację projektu „Włączeni społecznie i zawodowo RPWM.11.01.01-28-0049/20 , którego celem jest wzrost reintegracji społecznej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osiągnięta do 01.03.2023 r. wśród 50 osób (32 kobiet/ 18 mężczyzn) zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, które zamieszkują w gminie / miasto :

 • Mikołajki ( gmina , miasto )
 • Mrągowo ( gmina )
 • Piecki ( gmina )
 • Sorkwity ( gmina )
 • Biała Piska ( gmina , miasto, obszar wiejski )
 • Orzysz ( gmina, miasto, obszar wiejski )
 • Ruciane-Nida ( gmina, miasto, obszar wiejski )
 • Dźwierzuty ( gmina)
 • Jedwabno ( gmina)
 • Pasym ( gmina, miasto )
 • Rozogi ( gmina )
 • Świętajno ( gmina )
 • Wielbark ( gmina )

poprzez przeprowadzenie kompleksowego wsparcia.

W ramach projektu planujemy objąć wsparciem osoby bezrobotne, z niepełnosprawnościami oraz korzystające z pomocy społecznej. 

Będą one mogły skorzystać m.in.:

 • z poradnictwa specjalistycznego,
 • szkoleń zawodowych dobranych do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
 • oraz staży zawodowych

Projekt trwa do 01 marca 2023 roku i obecnie rekrutujemy uczestników.

 

W razie pytań zachęcam do kontaktu z biurem projektu:

2931150 building home homepage house architecture icon ul. Polna 1, 12-100 Szczytno

211829 telephone icon 572 671 073

1860497 send social media icon  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plakat-WSIZ-pdf

Udzielenie schronienia oraz specjalistyczna pomoc osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej

 

Powiat Mrągowski w dniu 15 sierpnia 2022r. zawarł z Powiatem Kętrzyńskim

Porozumienie, w sprawie udzielania schronienia oraz specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom pochodzącym z terenu Powiatu Mrągowskiego, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, w prowadzonym przez Powiat Kętrzyński Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek udziela doraźnej, natychmiastowej pomocy osobom i rodzinom będącym w nagłych trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, problemami psychospołecznymi takimi jak: katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp., które nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki i pielęgnacji.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać:

 • osoby skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub przez inne instytucje,
 • osoby zgłaszające się bez skierowania.

Skierowania do Ośrodka udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na wniosek osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji.

Przyjęcie do Ośrodka:

 • w godz. 7.00 – 15.00 (zgłoszenie do wyznaczonego pracownika Powiatowego Centrum) tel. 89 751 09 00,
 • po godz. 15.00 (dyżurujący pracownik Powiatowego Centrum) tel. 504 251 931
  lub 515 336 008

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ulicy Pocztowej nr 9, 11-400 Kętrzyn.

Regulamin Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kętrzynie : 7898450 www business finance office marketing icon

 

Osoba do kontaktu w PCPR w Mrągowie – Bożena Kulikowska 89 743 33 63.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny