PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ

Plan postepowań o udzielenie zamówień w 2020 roku

(podjęcie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie uchwały Nr 0102-110/20 w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Mrągowskiego na rok 2020:   20.02.2020 r.)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie nie planuje w 2020 roku przeprowadzać postepowań o udzielenie zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zamawiający (…) nie później niż 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ, sporządzają plany postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym oraz zamieszczają je na stronie internetowej.

Plan postępowań o udzielenie zamówień zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) przedmiotu zamówienia;
2) rodzaju zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi;

3) przewidywanego trybu lub innej procedury udzielenia zamówienia;
4) orientacyjnej wartości zamówienia;
5) przewidywanego terminu wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym.


 

OBÓZ SOCJCOTERAPEUTYCZNY

OBÓZ SOCJOTERAPEUTYCZNY

       "Fundacja po DRUGIE" ogłasza nabór na kolejną edycję obozu socjoterapeutycznego OSA.

Oferta jest skierowana do dziewcząt i chłopców z zaburzeniami zachowania, w szczególności do wychowanek i wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych dla nieletnich; od 12 do 18 roku życia.

Celem obozu jest wspieranie codziennych oddziaływań korekcyjnych i wychowawczych, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz budowanie pozytywnych doświadczeń grupy.

Kadra obozu to osoby na co dzień pracujące z dziećmi i młodzieżą wymagającymi oddziaływań resocjalizacyjnych, posiadająca niezbędne umiejętności i doświadczenie do prowadzenia zróżnicowanych grup odbiorców.

Obóz odbędzie się w miejscowości Ząb, pensjonat Staszelówka

Termin: 28 czerwca – 7 lipca 2019 roku. (10 dni)

Cena: 1750 zł/osoba (w przypadku większej liczby uczestników z jednej placówki, cena za drugą osobę wynosi 1700 zł).

Zapewniamy wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację), zakwaterowanie w 4 - 5 osobowych pokojach z łazienkami, transport na trasie Warszawa - Ząb - Warszawa.

Zachęcamy do kontaktu z koordynatorką obozu:

Małgorzata Sabalska, T. 603 519 465

Zgłoszenia do udziału w obozie przyjmowane są drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

KOMUNIKAT DOTYCZACY DZIAŁALNOŚCI PZON

Komunikat

dotyczący działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

            W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, na okres od 17 do 31 marca 2020r. zawieszone zostają działania orzecznicze Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie.


KORONAWIRUS KOMUNIKAT PCPR

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju i pojawieniem się na terenie naszego regionu koronawirusa zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie do niezbędnego minimum. Jeśli jest to możliwe, prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Wykaz bezpośrednich numerów telefonu do pracowników działów znajduje się pod ogłoszeniem oraz na stronie internetowej PCPR www.pcpr.powiat.mragowo.pl, aktualne druki do pobrania dostępne są w poszczególnych zakładkach po lewej stronie strony głównej. Kontakt mailowy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, na turnusy rehabilitacyjne, na zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze można składać za pośrednictwem darmowego Systemu SOW (www.sow.pfron.org.pl)

Prosimy o zrozumienie i rozwagę i stosowanie się do komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. Wspólna odpowiedzialność i profilaktyka minimalizuje ryzyko zakażenia.

TELEFONY KONTAKTOWE

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny