STYPENDIA PROGRAM "WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ"

STYPENDIA

 

Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firma Henkel Polska inicjują 12- tą edycje programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywającym w pieczy zastępczej.

Tegoroczna edycja kierowana jest do wychowanków, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ośmioklasisty.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2019r.

FUNDUSZE NA KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Fundusze na kształcenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r. przeznaczone są min. na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych
w podmiotach ekonomii solidarnej - przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach reintegracyjnych (ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y i KIS-y).

Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Środki z KFS rozdzielają Powiatowe Urzędy Pracy. Szczegółowe zasady korzystania z KFS mogą się różnić w zależności od danego urzędu.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-700-tys-zl-na-wsparcie-ekonomii-spolecznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZNIE O NABORZE KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KLAUZULA

 

 

Informacja o wyniku wyboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw obsługi finansowej:

w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw obsługi finansowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie została wybrana Pani Milena Soboń zamieszkała w Rydwągach.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła w ramach ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, spełniająca jednocześnie wymagania formalne i merytoryczne.

Aktywny Samorząd - ogłoszenie

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE INFORMUJE, iż dodatkowo w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,

przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

csm www osoba na wozku o napedzie elektrycznym 0c758fc520

 

Pomoc ta jest kierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł a minimalny udział własny w zakupie wynosi 10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne są na stronie PCPR w zakładce „Aktywny Samorząd” lub w Powiatowym Centrum, ul. Warszawska 53, pok. nr 3. Wnioski należy złożyć do 30 września 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2019 r. na bieżąco będą dostępne pod numerami telefonu: (89) 743 33 63,  (89) 743 33 64 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie : w zakładce Aktywny Samorząd oraz w zakładce Aktualności   i Ogłoszenia.

Informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” dostępne są też na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      
tj: PFRON dofinansowanie wózków inwalidzkich

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny