PROGRAM STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

pobrane

     Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości informuje, że w dniu 21 marca 2019  została ogłoszona XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych, programu, który od siedemnastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd 16.100 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

stypendia na studia

Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XVIII edycji i jej haromonogram.

Program skierowany jest do tegorocznych maturzystów, pochodzących ze wsi i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), którzy uzyskali co najmniej 90 punktów z egzaminów pisemnych na maturze, dostaną się na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w polskich publicznych uczelniach akademickich i spełnią pozostałe warunki określone w regulaminie. W ramach Programu oferujemy stypendium na I rok studiów w wysokości 5000 zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Na kolejnych latach studiów pomoc w ramach programu adresowana jest do stypendystów osiągających dobre wyniki w nauce.

Wnioski składane są on-line. Formularze będą aktywne od 1 lipca 2019 r. Termin składania wniosków on-line upływa 14 sierpnia 2019 r. o godzinie 16:00. Wydrukowane i podpisane dokumenty wraz z załącznikami należy przesłać do Fundacji do 23 sierpnia 2019 r. 

 

 


 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny