ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE "AKADEMIA AKTYWNOŚCI"

Zaproszenie do udziału w projekcie „Akademia aktywności”

realizowanego przez „Instytut badawczo-Szkoleniowy” Sp. z o.o w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami i osób bezrobotnych
w wieku 18-64 lata.

Projekt zakłada zwiększenie szans na podjęcie pracy dzięki zastosowaniu kompleksowego wsparcia poprzez szkolenia zawodowe, zajęcia warsztatowe, treningi i indywidualną pracę każdego uczestnika ze specjalistą.

Każdego uczestnika traktujemy indywidualnie zapewniając mu rozwój i realizację jego potrzeb.

Zapewniamy dojazd, wyżywienie oraz pomoc w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

 

 

 


 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny