PILOTAŻOWY PROGRAM "ABSOLWENT"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź zawiązane przez nich partnerstwa do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.

Termin składania wniosków: od dnia 23 maja 2019 roku do dnia 24 lipca 2019 roku

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: www.pfron.org.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny