KONKURS FUNDACJI PZU NA PROJEKTY WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Konkurs Fundacji PZU
na projekty wspierające osoby niepełnosprawne

Fundacji PZU prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu dotacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, którego celem jest zwiększenie samodzielności, sprawności fizycznej i psychicznej oraz aktywności społecznej osób niepełnosprawnych - dzieci, młodzieży i dorosłych. Wnioski można składać do
14 czerwca 2019r.

Celem Konkursu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzież i dorośli) oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców).

O dotację w konkursie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Termin składania Wniosków upływa 14.06.2019 r.

Szczegóły na stronie www.fundacjapzu.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny