Aktywny Samorząd - ogłoszenie

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MRĄGOWIE INFORMUJE, iż dodatkowo w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,

przyjmuje wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

csm www osoba na wozku o napedzie elektrycznym 0c758fc520

 

Pomoc ta jest kierowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł a minimalny udział własny w zakupie wynosi 10% ceny brutto wózka.

Wnioski dostępne są na stronie PCPR w zakładce „Aktywny Samorząd” lub w Powiatowym Centrum, ul. Warszawska 53, pok. nr 3. Wnioski należy złożyć do 30 września 2019r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2019 r. na bieżąco będą dostępne pod numerami telefonu: (89) 743 33 63,  (89) 743 33 64 oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie : w zakładce Aktywny Samorząd oraz w zakładce Aktualności   i Ogłoszenia.

Informacje dotyczące realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” dostępne są też na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      
tj: PFRON dofinansowanie wózków inwalidzkich