OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZNIE O NABORZE KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KLAUZULA

 

 

Informacja o wyniku wyboru

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw obsługi finansowej:

w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw obsługi finansowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie została wybrana Pani Milena Soboń zamieszkała w Rydwągach.

Była to jedyna oferta, która wpłynęła w ramach ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, spełniająca jednocześnie wymagania formalne i merytoryczne.