FUNDUSZE NA KSZTAŁCENIE PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Fundusze na kształcenie pracowników podmiotów ekonomii społecznej

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019r. przeznaczone są min. na priorytet związany kształceniem ustawicznym pracowników zatrudnionych
w podmiotach ekonomii solidarnej - przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach reintegracyjnych (ZAZ-y, WTZ-y, CIS-y i KIS-y).

Środki finansowe mogą być przeznaczone m.in. na kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe.

Środki z KFS rozdzielają Powiatowe Urzędy Pracy. Szczegółowe zasady korzystania z KFS mogą się różnić w zależności od danego urzędu.

Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ponad-700-tys-zl-na-wsparcie-ekonomii-spolecznej