STYPENDIA PROGRAM "WIEM, ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ"

STYPENDIA

 

Fundacja Polki Mogą Wszystko oraz firma Henkel Polska inicjują 12- tą edycje programu „Wiem, że warto się uczyć”, w ramach którego przyznawane są stypendia finansowe wychowankom przebywającym w pieczy zastępczej.

Tegoroczna edycja kierowana jest do wychowanków, którzy ukończyli ostatnią klasę szkoły podstawowej i zdali egzamin ośmioklasisty.

Szczegóły programu dostępne są na stronie internetowej:

https://fpmw.pl/szukam-pomocy/fundusze-stypendialne/

Wnioski należy składać do dnia 15 września 2019r.