ZOPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKTACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ EY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projektach organizowanych przez Fundację EY

 1. Turnus Terapeutyczny MNRI®
 2. Akademia Świadomego Rodzica

Turnus Terapeutyczny metodą MNRI® w Instytucie dr S. Masgutovej, dla 40 dzieci w wieku 1- 13 lat) przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej.

Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu.

 TERMIN i MIEJSCE:

Planujemy rozłożenie turnusów terapeutycznych na miesiące od listopada 2019 do grudnia 2020. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z rodzicami po przejściu całego procesu kwalifikującego dziecko do projektu.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie

https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna--akademia-swiadomego-rodzica---rekrutacja  

Celem projektu jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby byli przygotowywani do wychowywania dzieci z dużym bagażem życiowych doświadczeń.

Projekt ma na celu zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych m.in. poprzez wskazywanie ich mocnych stron, czy przećwiczyć nowo poznane umiejętności wychowawcze.

Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

 • Treningi (trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny).
  • 23-27.10.2019 – I trening
  • 11-15.12.3019 – II trening
  • 12-16.02.2020 – III trening
 • Zjazdy tematyczne (weekendowe spotkania szkoleniowe, tematy poznaj na stronie www.ey.com.pl/fundacja)
  • 13-15.03.2020 - I zjazd
  • 24-26.04.2020 – II zjazd
  • 15-17.05.2020 – III zjazd
  • 19-21.06.2020 – IV zjazd

Kolejne terminy zjazdów podamy na wiosnę 2020.

 • Superwizja (oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację)

Koszty:

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY (koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców ok. 15.000zł/ osobę.)

Uczestnicy pokrywają jedynie koszty wyżywienia w czasie trwania treningów (500 zł/os za 5 dni płacone bezpośrednio do hotelu) oraz noclegi w czasie zjazdów weekendowych (zazwyczaj uczestnicy wynajmują wspólnie pokoje lub się umawiają prywatnie na noclegi).

Rekrutacja trwa do 30.09.2019

Informacje o projekcie dostępne są na stronie

https://www.ey.com/pl/pl/about-us/corporate-responsibility/fundacja--pomoc-psychologiczna-turnus-terapeutyczny-mnri-2019