DOFINANSOWANIA PFRON: BUDOWA POCHYLNI, DŹWIGU, PLATFORMY ORAZ INNE INWESTYCJE DOSTĘPNOŚĆ W WIELORODZINNYCH BUDYNKACH MIESZKALNYCH

 Budowa pochylni, dźwigu, platformy oraz inne inwestycje zapewniające dostępność w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Dofinansowanie do 165.000,00 zł

 

Pomoc finansową mogą uzyskać : gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

 

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w Oddziale PFRON w Olsztynie, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn, w terminie do 30 listopada 2019 r.

Wzory wniosków oraz procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu +48 89 722 90 00.