PROGRAM ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz Lepszą Przyszłość

Fundacji Polki Mogą Wszystko oraz Grupy Essilor Polska kolejnej edycji programu Zobacz Lepszą Przyszłość.

Zobacz Lepszą Przyszłość to unikalny, ogólnopolski program profilaktyki wad wzroku wśród dzieci
i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji. Głównym założeniem i celem Programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY podopiecznych m.in. z placówek: instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej każdego typu, wsparcia dziennego oraz stowarzyszeń wspierających dzieci z całej Polski.

Celem programu jest wyposażenie w BEZPŁATNE OKULARY dzieci i młodzieży w wieku 5-26 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji.

W 2019r. bezpłatnie przebadanych zostało 8 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej z terenu powiatu mrągowskiego.

Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, tel. 89 743 3366.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny