BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA W PZON W MRĄGOWIE

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ ORZECZNICZA W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W MRĄGOWIE

1. Przyjmowanie wniosków o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz o wydanie kart parkingowych i legitymacji odbywa się na bieżąco. Wnioski te (podpisane i z wymaganymi załącznikami) należy składać listownie lub elektronicznie a tylko wyjątkowo – osobiście.

2. Rozpatrywanie wniosków:

Jeśli dołączona do wniosku dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania oceny, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, może być wydane bez badań a więc bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

Tylko w przypadku, gdy dokumentacja medyczna nie pozwala na zaoczną ocenę, wnioski będą rozpoznane po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji rozpatrywane są na bieżąco.

W okresie od 16 marca 2020r. prawie 100 orzeczeń zostało wydanych w trybie „zaocznym”.

3. Doręczanie orzeczeń, kart parkingowych i legitymacji:

Orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz karty parkingowe
i legitymacje osób niepełnosprawnych doręczane są za pośrednictwem poczty, a więc
z wyłączeniem ich osobistego odbioru w siedzibie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny