WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH

Działalność Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie w okresie stanu epidemii w Polsce spowodowanego COVID - 19.

 

WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I KART PARKINGOWYCH WYDŁUŻONA

            31 marca 2020r. weszła w życie ustawa, która określa, o ile i w jakich przypadkach przedłużone zostaną orzeczenia oraz karty parkingowe, których ważność skończyła się lub dobiega końca. Zgodnie z przepisami tej ustawy:

            Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, których ważność:

1) Upłynęła w okresie od 09 grudnia 2019r. do 07 marca 2020r. i w tym okresie został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia,

2) upłynęła w terminie od dnia 08 marca 2020r. zachowując ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

            W związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

            Jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona byłą wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie i nie wymaga to wywiadu środowiskowego.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny