DZIAŁANOŚĆ WTZ

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 kwietnia 2020r. znak: PS-IV.0520.10.2020 czasowe zawieszenie działalności m.in. warsztatów terapii zajęciowej na terenie województwa zostaje przedłużone od 11 kwietnia 2020r. do 24 kwietnia 2020r.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny