PROJEKT STAŁA ŚCIEŻKA ROZWOJU

Stowarzyszenie HUMANEO z siedzibą w Nowym Sączu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do udziału w projekcie
pn. Stała ścieżka rozwoju skierowanego do osób zamieszkujących na terenie gminy Mrągowo. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego, w tym osób bezrobotnych.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.humaneo.pl

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny