ZAPYTANIE OFERTOWE - REMONT KLATKI SCHODOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ NR 53 W MRĄGOWIE

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert na remont klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, który jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

Budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych (tj. parter, I piętro, III piętro, poddasze). Do remontu przeznacza się klatkę schodową, do której prowadzi wejście od strony szczytowej budynku o łącznej powierzchni 43,2 m², zlokalizowaną na 4 kondygnacjach budynku, w którym nie ma windy. Ruch pieszy i materiałów budowlanych będzie odbywał się wewnętrzną klatką schodową. Przed budynkiem od strony podwórza znajduje się parking samochodowy, z którego Wykonawca będzie mógł bezpłatnie korzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

                                                                                           

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1) i przedmiar robót (załącznik nr 3)

Miejsce wykonania roboty budowlanej: 11-700 Mrągowo, Ul. Warszawska 53 (wejście od strony szczytowej budynku).

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

PRZEDMIAR 1

PRZEDMIAR 2

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny