MATERIAŁY OCHRONNE DLA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Materiały ochronne dla pracowników pomocy społecznej w związku z pandemią COVID-19

                                                                   

                10 lipca 2020r. pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przekazali (nieodpłatnie) Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie maseczki ochronne. PCPR przekazało je następnie ośrodkom pomocy społecznej i placówkom opiekuńczo-wychowawczym z terenu powiatu mrągowskiego.

                Maseczki te powstały w celu niwelowania skutków rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” z oszczędności wygenerowanych w tym projekcie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny