Opieka wytchnieniowa edycja 2020 - rekrutacja uczestników

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

w programie „Opieka wytchnieniowa”dlaczłonków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do programu
Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego oraz wsparcia w zakresie rehabilitacji / dietetyki.

Zakres świadczonego poradnictwa będzie ustalany indywidualnie w zależności od potrzeb.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numery:

(89) 743 33 60

(89) 743 33 62

lub w siedzibie PCPR przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

Formularze wniosków dostępne są w PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny