wybór oferty - księgowa (2)

OGŁOSZENIE O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W dniu 16. 01. 2014 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano ocen ofert na świadczenie usług z zakresu obsługi księgowej w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społeczne.

Do dnia 15.01.2014 r. do godz. 15.30 wpłynęły dwie oferty. Obie oferty były ważne i spełniały wymogi formalne oraz merytoryczne.

Zgodnie z kryteriami wyboru ofert zawartymi w „Rozeznaniu rynku” z dnia 09.01.2014 r. Komisja dokonała oceny w oparciu o arkusz oceny formalnej i merytorycznej.

W wyniku uzyskania większej ilości punktów, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Pani Marianny Brygidy Szumskiej os. Mazurskie 11/5, 11-700 Mrągowo.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Pani Marianny Brygidy Szumskiej na świadczenie usług z zakresu obsługi księgowej pilotażu spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne zawarte w „Rozeznaniu rynku”
i uzyskała najwyższą ilość punktów.

1. Ogłoszenie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.01.2014 r.

2. Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu 16.01.2014 r.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny