zapytanie ofertowe porady prawne

                                                                                                           Mrągowo, dnia 20 września 2013r.

 

Nasz znak: SOA.POKL.23.4.2013

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r.
Nr 240, poz. 1429, z późn. zmian.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług w postaci:przeprowadzeniu indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych dla uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

 

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych w ramach projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

3. Istotne warunki zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych.

1. Liczba uczestników – 9 osób w wieku 18 – 30 lat

2. Miejsce – Mrągowo - miejsce wyznaczone przez Zamawiającego

3. Termin realizacji – wrzesień – listopad 2013r.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” ( Załącznik Nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie 10. Ofertę można złożyć osobiście u Zamawiającego ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53), pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem podnumer (89) 743 33 70.

W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Indywidualne poradnictwo prawne i warsztaty prawne
w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro ”.

 

8. Termin złożenia i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 27 września 2013r. do godz. 15.00,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2013r. o godz. 9.00.

Szczegółową wersję zapytania ofertowego wraz z załącznikami można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

osoba do kontaktu:

Agnieszka Dalecka tel. 089 743 33 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny