unieważnienie zapytania ofertowego

                                                                                                        Mrągowo, dnia 20 września 2013r.

  

  

I N F O R M A C J A

  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie unieważnia zapytanie ofertowe
z dnia 02 sierpnia 2013r. znak: PCPR.POKL.23.1.2013 dotyczące usługi w postaci przeprowadzenia indywidualnych porad prawnych i warsztatów prawnych dla uczestników projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.