ogłoszenie - kurs prawa jazdy

Mrągowo, dnia 12 września 2013r.

 

PCPR.POKL.23.3.2013

 

Zapytanie ofertowe

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 240, poz. 1429, z późn. zmian.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi w postaci:przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

 

1. Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,
tel.: (89) 743 33 60, fax (89) 743 33 70, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 5 uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Oferta” ( Załącznik Nr 1) w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną oraz zawierać dokumenty wymienione w punkcie 10. Ofertę można złożyć osobiście
u Zamawiającego ( Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, Ul. Warszawska 53), pocztą, pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem podnumer
(89) 743 33 70.

W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „ Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro”.

 

8. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17 września 2013r. do godz.15.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 września 2013. o godz. 9.00

Szczegółową wersję zapytania ofertowego wraz z załącznikami można uzyskać:

osoba do kontaktu: Agnieszka Dalecka tel. 089 743 33 62,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.