Konferencja "Schematom STOP"

Konferencja informatyczna w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocyspołecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż.

    W dniach 27-28.01.2014 r. członkowie Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę oraz Mobilnych Grup Interdyscyplinarnych, odpowiedzialni za realizację projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” wezmą udział w konferencji informatycznej organizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.
    Konferencja będzie dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem i realizacją lokalnych programów interdyscyplinarnej współpracy oraz rodzinnych programów aktywizacji zawodowej, pomocy i integracji społecznej oraz zarządzania pilotażem na poziomie powiatu.
    Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny