Event wolontariatu dla rodzin zastępczych


 Wolontariusze biorący udział w realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zorganizowali spotkanie karnawałowe dla rodzin zastępczych. Przedsięwzięcie wspierały trenerki wolontariatu z Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

 W spotkaniu wzięło udział 7 zawodowych rodzin zastępczych wraz z prawie trzydziestoma dziećmi. Spotkanie zostało zorganizowane w dniu 25 stycznia 2014r. w hotelu Anek w Mrągowie. Dla dzieci przygotowano szereg zabaw oraz zajęcia plastyczne podczas których wykonały m.in. kartki walentynkowe dla swoich najbliższych. Ten czas czas rodzice zastępczy wykorzystali na wymianę doświadczeń w opiece nad dziećmi. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wręczyli wszystkim rodzinom zastępczym podarunki papiernicze. Uwieńczeniem spotkania był wspólny rodzinny obiad, na który zaproszono rodziców i dzieci do hotelowej restauracji.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny