Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

 Logo

 fb

 

Na terenie miasta Mrągowa i powiatu mrągowskiego działa koło Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

Zrzeszamy osoby chore na cukrzycę, członków rodzin osób chorych, a także wszystkich tych, którzy wspierają nas w jakikolwiek sposób i chcą z nami współpracować.
Masz cukrzycę? Ktoś Ci bliski choruje na cukrzycę? Boisz się, że zachorujesz na cukrzycę? Masz problem? Przyjdź do nas. Postaramy się pomóc.

GDZIE NAS SZUKAĆ?
Na razie nie mamy własnej siedziby. Korzystamy z gościnności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie. Członkowie stowarzyszenia pełnią cotygodniowe dyżury w:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
PSD Zarząd Powiatowy w Mrągowie
ul. Warszawska 53

w każdy piątek w godz. 1300-1500,

KONTAKT

Adres do korespondencji:

PSD Zarząd Powiatowy w Mrągowie
Teresa Grzesiak -  Droś
os. Mazurskie 34/33
11-700 Mrągowo

tel.  793-929-306

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CELE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI TO:
1. Opieka i pomoc chorym na cukrzycę i ich rodzinom.
2. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia chorych na cukrzycę wobec władz samorządowych poprzez inspirowanie działań mających na celu podejmowanie tematyki diabetologicznej.
3. Organizowanie i prowadzenie edukacji diabetologicznej wśród chorych na cukrzycę we współpracy z lekarzami specjalistami, w celu podniesienia poziomu wiedzy o cukrzycy.
4. Integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami stowarzyszenia.
5. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych oraz bytowych osób chorych na cukrzycę.
6. Organizowanie akcji informacyjno – instruktażowych dla członków koła prowadzonych przez lekarzy specjalistów.
7. Propagowanie najnowszej wiedzy z zakresu osiągnięć naukowych związanych z cukrzycą, lekami, sprzętem diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym.

 

Plan Pracy na 2018 r.
1. Szerokie propagowanie wiedzy na temat cukrzycy w naszej społeczności lokalnej (miasto, gmina, powiat).
2. Organizowanie i prowadzenie badań w celu wczesnego wykrycia cukrzycy.
3. Edukacja pacjentów i ich rodzin.
4. Przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych.
5. Zapewnienie dostępu do czasopism, broszur, ulotek tematycznie związanych z cukrzycą.
6. Opieka oraz wsparcie pacjentów w początkach choroby.
7. Organizowanie samopomocy chorych na cukrzycę poprzez włączanie do opieki członków stowarzyszenia i ich rodzin.
8. Organizowanie imprez integracyjnych z udziałem osób chorych na cukrzycę oraz członków ich rodzin, osób niepełnosprawnych, młodzieży, władz miasta, gminy, powiatu, kościołów, mediów.
9. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla społeczności lokalnej z udziałem lekarzy specjalistów.
10. Pomoc instruktażowa w zakresie obsługi sprzętu rehabilitacyjnego i diagnostycznego.
11. Promowanie zdrowego stylu życia pod hasłem „Dieta-Ruch-Wypoczynek”.
12. Zorganizowanie wyjazdu na Ogólnpolskie Sympozjum Diabetologiczne Diabetica EXPO 2014.
13. Pisanie projektów i programów oraz prowadzenie innych działań mających na celu pozyskanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla stowarzyszenia i jego członków.
14. Współpraca z innymi stowarzyszeniami i fundacjami oraz władzami samorządowymi.

SZKOLENIA
    Nasze stowarzyszenie organizuje szereg szkoleń – wykładów związanych z cukrzycą. Są one prowadzone przez specjalistów lekarzy, a także przez osoby, które na temat cukrzycy wiedzą bardzo dużo. Warto posłuchać i poszerzyć swoją wiedzę. Szkolenia odbywają się w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie przy współpracy ze Związkiem Emerytów i Rencistów. Zapraszamy wszystkich chętnych. Wstęp wolny.

    Terminy szkoleń ustalane są na bieżąco, w zależności od pozyskania specjalistów - wykładowców i uzgodnień z nimi. O terminach szkoleń będziemy informować na stronie internetowej oraz poprzez ogłoszenia wygłaszane w kościołach i przez inne stowarzyszenia.

ZARZĄD Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Mrągowie

1.    Prezes        Grażyna Chmielewska
2.    Wiceprezes Teresa Grzesiak-Droś
3.    Skarbnik     Barbara Filipkowska
4.    Członek      Teresa Wilbik
5.    Członek      Irena Zienkiewicz
       

 

    

Podsumowanie roku mrągowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

W dniu 18 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, podczas którego podsumowano pracę stowarzyszenia za ubiegły rok oraz wręczono odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

            Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele samorządu, lekarze, pielęgniarki, przedstawiciele mrągowskich stowarzyszeń, z którymi PSD współpracuje, członkowie i sympatycy stowarzyszenia. Prowadząca spotkanie prezes Powiatowego Zarządu PSD w Mrągowie - pani Teresa Grzesiak-Droś opowiedziała zebranym o tym, czym stowarzyszenie się zajmuje, jakie ma cele, zadania, jakie osiągnięcia: Przede wszystkim zajmujemy się wszystkim tym, co może być pomocne osobom chorym na cukrzycę. Oczywiście, nie leczymy cukrzycy. Od tego jest służba zdrowia - mówiła.

Główne działania mrągowskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na jakie zwróciła uwagę pani Teresa Grzesiak-Droś, to:

1. Edukacja osób chorych, ich rodzin oraz wszystkich tych, którzy się tą tematyką interesują. Zadanie to jest realizowane przede wszystkim poprzez organizowanie szkoleń prowadzonych przez lekarzy specjalistów. A możliwe to jest dzięki dotacjom, które udaje nam się pozyskiwać na ten cel z budżetu miasta.

2. Samokształcenie członków stowarzyszenia - co roku przedstawiciele organizacji biorą aktywny udział w organizowanym corocznie w Toruniu Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym DIABETICA EXPO.Przywożą stamtąd wszelkie nowiny dotyczące cukrzycy. I to zarówno z zakresu profilaktyki, jak i z zakresu leczenia cukrzycy. Zdobytą wiedzą członkowie stowarzyszenia dzielą się z innymi.


Cukrzycy nie da się wyleczyć, ale można z nią żyć - mówiła pani Teresa Grzesiak-Droś. A żeby komfort życia był najlepszy z możliwych, trzeba o cukrzycy jak najwięcej wiedzieć. Dlatego nasze działania w tym zakresie są działaniami priorytetowymi.

Ważnym zadaniem realizowanym przez PSD w Mrągowie jest również promocja zdrowego stylu życia. Styl ten jest promowany pod hasłem "Dieta - Ruch - Wypoczynek".

            Spotkanie było okazją nie tylko do prezentacji działalności stowarzyszenia. Była to również okazja do złożenia podziękowań skierowanych do wszystkich tych, którzy wspierają mrągowskie koło PSD. Słowa wdzięczności i podziękowania popłynęły do darczyńców, którzy wspierają stowarzyszenie finansowo. Pani prezes dziękowała panu Stanisławowi Lachowiczowi - prezesowi zarządu Banku Spółdzielczego w Mikołajkach, panu Janowi Łuńskiemu - prezesowi zarządu spółki Termik z Marcinkowa oraz panu Felicjanowi Wilbikowi - przedsiębiorcy z Mrągowa.

Bez wsparcia i życzliwości ludzi o wielkich sercach nie moglibyśmy zrealizować naszych celów - mówiła prowadząca.

            W dalszej części spotkania dokonano uroczystej dekoracji odznaczeniami przyznanymi przez Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Odznaczenia wręczał prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału PSD pan Jerzy Smukowski.

         Honorową odznakę "Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków" przyznano: burmistrz Mrągowa - pani Otolii Siemieniec, staroście Powiatu Mrągowskiego - panu Antoniemu Karasiowi, prezesowi zarządu stowarzyszenia Polskie Dzieci Wojny - panu Janowi Zygmuntowi Rośleniowi, wiceprzewodniczącej zarządu Polskiego Związku Emerytów, Rencistów - pani Jadwidze Więckiewicz oraz panu Felicjanowi Wilbikowi - sponsorowi stowarzyszenia. Odznaczeni zostali również członkowie stowarzyszenia PSD w Mrągowie. Odznaczenie "Za zwycięstwo nad cukrzycą" przyznano: pani Stanisławie Nasiłowskiej, pani Teresie Wilbik i pani Zofii Wołosiuk.

            Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, podczas którego był czas na miłe rozmowy, podsumowanie minionego roku i planowanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć.