loga STOP SCHEMATOM
INFORMACJE OGÓLNE

Tytuł Projektu: „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

 

Okres realizacji Projektu: 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

 

Programu Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja Społeczna
Działanie 1.2 - Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Instytucja Inicjująca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej

 

Beneficjent Systemowy: Centrum Rozwoju Zasobów LudzkichCopyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny