INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAKUP WYPOSAŻENIA MIEJSC KWARANTANNY

                                                                                                                                         Mrągowo, dnia 24.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny z dnia11.08.2020r. w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny (tj. kołder, pościeli, ręczników, itp.) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

PPH Józef Kowalski

ul. Królewiecka 11

11 – 700 Mrągowo

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW do prowadzenia poradnictwa w programie „Opieka wytchnieniowa”

POSZUKUJEMY SPECJALISTÓW

  do prowadzenia poradnictwa w programie
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

W związku z realizacją programu resortowego Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” współfinansowanego z Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zatrudni na podstawie umów cywilnoprawnych specjalistów:

  • psycholog
  • rehabilitant

Osoby zainteresowane prosimy o składanie:
- CV,
- dokumentów poświadczających wykształcenie, ukończone kursy,

- oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,
Ul. Warszawska 53 osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Informacje:

(89) 743 33-60

(89) 743 33 62

 

ZAPROSZENIE do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny

 

 loga

 

                                                                                                                                        

                                                                                                          Mrągowo, 28.08.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje
o unieważnieniu postępowania na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny prowadzonego we wskazanym Zaproszeniu do składania ofert cenowych.

 

 Mrągowo, dnia 24.08.2020r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: Zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny z dnia 10.08.2020r.w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

 

Zamawiający, tj.:

 

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w formie zaproszenia do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny (tj. mebli) w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

DRZEWIARZ BIS Spółka z o.o.

 

ul. Kardynała Wyszyńskiego 46A

 

87 – 600 Lipno

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

 

PZ.242.4.2020                                                                                    

Mrągowo, 10.08.2020r.

                     

ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych na dostawę i wyposażenie miejsc kwarantanny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jako realizujący projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej e okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert cenowych na zakup i dostawę wyposażenia miejsc kwarantanny.

      1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312, REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


2. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.).


3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa:

- 3 sztuk łóżek jednoosobowych,

- 3 sztuk szaf dwudrzwiowych,

- 3 sztuk szafek nocnych,

- 3 sztuk krzeseł,

- 3 sztuk biurek,

- 3 sztuk komód,

- 3 sztuk luster.

 

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

Odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostawy i wyposażenia miejsc kwarantanny w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 

Pytanie 1

 

Jakich wymiarów ma być łóżko?

 

Odpowiedź: Łóżko ma być z materacem, jednoosobowe o wymiarach minimum 90 x 200 cm.

 

Pytanie 2

 

Jakich wymiarów ma być szafa oraz w co wyposażona?

 

Odpowiedź: Szafa ma być dwudrzwiowa z minimum dwoma wewnętrznymi półkami, szafa  o wymiarach minimalnych: głębokość 50 cm, szerokość 80 cm, wysokość 180 cm.

 

Pytanie 3

 

Jakich wymiarów ma być szafka nocka nocna oraz w co wyposażona?

 

Odpowiedź: Szafka nocna ma być o wymiarach minimalnych: głębokość 30 cm, szerokość 30 cm, wysokość 40 cm, z minimum jedną szufladą.

 

Pytanie 4

 

Jakie ma być krzesło obrotowe/zwykłe?

 

Odpowiedź: Krzesło ma być tapicerowane, z oparciem, wysokość minimum 80 cm.

 

Pytanie 5

 

Jakich wymiarów ma być biurko oraz w co wyposażone?

 

Odpowiedź: Biurko powinno być z minimum jedną szufladą, wymiary minimalne: głębokość 50 cm, szerokość 90cm, wysokość 75 cm.

 

Pytanie 6

 

Jakich wymiarów ma być komoda oraz w co wyposażona?

 

Odpowiedź: Komoda powinna zawierać minimum 2 półki, może zawierać szuflady, wymiary minimalne: głębokość 35 cm, szerokość 70 cm, wysokość 80 cm.

 

Pytanie 7

 

Jakich wymiarów ma być lustro, będzie ono do powieszenia czy postawienia?

 

Odpowiedź: Lustro powinno być wiszące, w ramie, o wymiarach minimum 40 x 100 cm.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny