Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  29 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrana została oferta złożona przez:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Regina Radziwanowska,
ul Warszawska 45B/5A, 11-700 Mrągowo

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na: „Organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego” w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

 

Dokument do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, że z powodu złożenia dużej ilości ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.08.2014 r. na organizację i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  Wykonawca nie został jeszcze wybrany. W związku z tym przesunięty zostaje termin ogłoszenia wyników postępowania. Ogłoszenie nastąpi w dniu 10 września 2014 r. do godziny 15.30.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny