ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO

 

loga

 

      

Mrągowo, 27.08.2020r.

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

Działając na podstawie pkt. 10 ppkt. 4 zapytania ofertowego Nr PZ.242.3.2020 z dnia 07.08.2020r. na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego , w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup
i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego prowadzonego we wskazanym Zapytaniu ofertowym.

Jednocześnie informuje się, że niezwłocznie zostanie ogłoszone postępowanie w sprawie udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego.

                                                                                                                                         Mrągowo, dnia 24.08.2020r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 07.08.2020r. na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”

 

Zamawiający, tj.:

 

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), obejmującego zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe

 

SEBIS DIGITAL Kręcisz Piotr

 

Plac Piłsudskiego 5

 

14-500 Braniewo

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert. Wybrana oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

OGŁOSZENIE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Zamawiający informuje, że wynik postępowania o udzielenie zamówienia obejmującego „zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego” w projekcie „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, zostanie ogłoszony w poniedziałek 24 sierpnia 2020r.

 

PZ.242.3.2020                                                                                                                                        

 

 

Mrągowo, 07.08.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”.

1. Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.)

2. Opis Przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z przeznaczeniem do wyrównywania braków szkolnych, podnoszenia kompetencji, organizacji czasu wolnego w czasie nauczania zdalnego, w tym:
a)87 komputerów przenośnych typu laptop z oprogramowaniem
b)3 urządzenia wielofunkcyjne
c)3 telewizory

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużytkowany, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy (obejmującej transport i rozładunek) przedmiotu zamówienia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.
 4. Ilość wymienionego wyżej sprzętu komputerowego i audiowizualnego może ulec zmianie w zakresie +10%. W przypadku zwiększenia przez Zamawiającego ilości tych środków Wykonawca dostarczy je za cenę jednostkową podaną w ofercie.   

  Pełna treść zapytania ofertowego:


  ZAŁ. NR 3 UMOWA NA ZAKUP I DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I AUDIOWIZUALNEGO

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  OFERTA DO ZAPYTANIA

  Odpowiedź na zapytanie dotyczące zakupu i dostawy sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach programu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

  Pytanie 1

  Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego / oprogramowania biurowego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 2

  Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe / biurowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 3

  Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczonej wersji?

  Odpowiedź: Tak, a gdy to jest niemożliwe – oświadczenie.

  Pytanie 4

  Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury sprawdzającej legalność dostarczonego oprogramowania?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 5

  Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 6

  Czy jest możliwość przesunięcia terminu dostawy (realnie możliwe, że o ok. 2 – 3 tygodnie więcej)

  Odpowiedź: Nie.

  Pytanie 7

  Czy wystarczającą ochroną będzie zintegrowany w systemie Windows program antywirusowy Microsoft Defender?

  Odpowiedź: Nie, zalecany byłby dodatkowy program antywirusowy.

  Pytanie 8

  Czy wystarczające jest to, że Office 2019 jest wstępnie fabrycznie zainstalowany, przygotowany do aktywacji, ale gotowy do pracy po wpisaniu kodu i aktywacji przez użytkownika po przypisaniu go do jego konta Microsoft?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 9

  Czy akceptowalna jest klasyczna torba na laptopa tj. jedna komora na laptopa wewnętrzna               i jedna kieszeń zewnętrzna na akcesoria (np. zasilacz)?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 10

  Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie jako równoważne o parametrach urządzenia wielofunkcyjnego dotyczy szybkości druku: prędkość druku w czerni (jakość robocza) do 20 str./min, prędkość druku w kolorze (jakość robocza) do 16 str./min, prędkość druku w czerni (ISO) do 7,5 str./min, prędkość druku w kolorze (ISO) do 5,5 str./min?

  Odpowiedź: Dopuszczamy.

  Pytanie 11

  Czy dopuszcza się telewizor 50” z parametrem Picture Quality Index 3000?

  Odpowiedź: Tak.

  Pytanie 12

   

  Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy w formularzu ofertowym podali producentów i modele oferowanego sprzętu wraz z podaniem dołączonego oprogramowania (laptopy) ?

   

  Odpowiedź: Tak.

   

  Pytanie 13

   

  Czy zamawiający wprowadzi wymóg podania przez Wykonawców w formularzu ofertowym producentów i modeli oferowanego sprzętu i wersji oprogramowania?

   

  Odpowiedź: Tak.

   

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ


 

 loga

 

                                                                                                                                       Mrągowo, dnia 14.08.2020r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 06.08.2020r. na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID – 19”

Zamawiający, tj.:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), obejmującego zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAT”

Marzena Tkaczuk

Ul. Zgodna 4b

27-200 Starachowice

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert. Wybrana oferta została wybrana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium: cena brutto - 100%.

 

PZ.242.2.2020                                                                                                                                        Mrągowo, 06.08.2020r.

                                                      

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej

 

Zamawiający:

Powiat Mrągowski reprezentowany przez:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

Tel. 89 743 33 60, fax. 89 743 33 70

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej
i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający planuje zakupić następujące ilości środków ochrony indywidualnej:

 

 1. maseczki jednorazowe – 4 370 sztuk

(przeznaczone dla osób, które nie wykonują zawodów medycznych oraz nie potwierdzono u nich aktywnego zakażenia COVID-19)

 

2. rękawiczki jednorazowe – 12 850 sztuk

(wykonane z nitrylu, bez środka pudrującego, kształt uniwersalny, pasujący na lewą i prawą dłoń,
w rozmiarach S, M i L, opakowania po 100 lub 200 sztuk)

 

3.  płyn dezynfekcyjny do rąk – 350 litrów

(dostawa w pojemnikach 5 litrowych, termin ważności płynu minimum do 30.06.2021r.)

 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na zakup i dostawę środków ochrony indywidualnej w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

 

Pełna treść zapytania ofertowego:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REMONT KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY UL. WARSZAWSKIEJ NR 53 W MRĄGOWIE

Zamawiający - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia ofert na remont klatki schodowej w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie, który jest wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.

 

Budynek składa się z 4 kondygnacji nadziemnych (tj. parter, I piętro, III piętro, poddasze). Do remontu przeznacza się klatkę schodową, do której prowadzi wejście od strony szczytowej budynku o łącznej powierzchni 43,2 m², zlokalizowaną na 4 kondygnacjach budynku, w którym nie ma windy. Ruch pieszy i materiałów budowlanych będzie odbywał się wewnętrzną klatką schodową. Przed budynkiem od strony podwórza znajduje się parking samochodowy, z którego Wykonawca będzie mógł bezpłatnie korzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

 

                                                                                           

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1) i przedmiar robót (załącznik nr 3)

 

Miejsce wykonania roboty budowlanej: 11-700 Mrągowo, Ul. Warszawska 53 (wejście od strony szczytowej budynku).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 

PRZEDMIAR 1

PRZEDMIAR 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aaaaaalogo pcpr

„Opieka wytchnieniowa” 2019

fotolia 115223039 s 5

Nabór specjalistów

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zatrudni na podstawie umowy cywilnoprawnej specjalistów z zakresu:

 • psychologii
 • dietetyki
 • rehabilitacji
 • pielęgnacji
 • dziećmi niepełnosprawnymi

do prowadzenia specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin i opiekunów sprawującą bezpośrednią opiekę nad:

w ramach usług opieki wytchnieniowej realizowanej w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.

Okres świadczenia usług: od zawarcia umowy do 31.12.2019r.

Liczba godzin świadczenia usług: wymiar czasu świadczenia usług będzie indywidualnie ustalany
z każdym specjalistą w zależności od zgłoszonych potrzeb.

Oferty (załączony formularz) wraz z dokumentami poświadczającymi posiadanie uprawnień, należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie osobiście,
za pośrednictwem poczty lub elektronicznie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie
do 01 października 2019r.

Informacje o programie udzielane są pod numerami telefonów: 89 743 33-61 i 603-820-444.

 

OFERTA

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny