Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  28 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na świadczeniu opieki dziennej nad dziećmi w czasie udziału ich rodziców w działaniach projektowych projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", informuje że:

 

nie dokonał wyboru oferty

 


Uzasadnienie:

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym (w zakresie doświadczenia osób realizujących zamówienie) oraz przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

 

Z powyższych powodów Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.
„Organizacja i przeprowadzenie  kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Oferta
Załącznik Nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty - kursy zawodowe

W postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  20 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych tj., kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną oraz kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla 13 uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o wynikach postępowania:

 

Cęść 1 - Kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

 

Cęść 2 - Kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie”:


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik .pdf

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny