Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w  ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na przeprowadzenie kursów zawodowych

 

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia 29 lipca 2014 r. na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6a
11-700 Mrągowo

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Ogłoszenie o wyborze zajęcia rehabilitacyjne

Mrągowo, dnia 08 sierpnia 2014r.

 

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 31 lipca 2014r. na przeprowadzenie zajęć z elementami rehabilitacji zdrowotnej w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Hotel MERCURE MRĄGOWO RESORT & SPA

ul. Giżycka 6, 11-700 Mrągowo

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca spełnia kryteria udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.
Cena zaoferowana przez Wykonawcę mieści się w kwocie, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za złożone oferty!

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny