Zapytanie Ofertowe - Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro dla  zadania pod nazwą:
Przeprowadzenia diagnozy psychologicznej kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej i niezawodowej rodziny zastępczej wraz z jej udokumentowaniem w formie opinii.

 

Plik do pobrania:

Pełna treść Zapytania Ofertowego
Załączniki do Zapytania Ofertowego

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  24 października 2014 r. na świadczenie usług członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wybrane  zostały następujące oferty:

1. Pani Dari Woźniel zamieszkałej w Gizewie
2. Pani Jolanty Bakuły zamieszkałej w Mrągowie

 

Dokumenty do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny