Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia 30 lipca 2014 r. na usługę dot. zorganizowania 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych uczestniczących w projekcie „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, wybrana została oferta:

Biura Usług Turystycznych "WIGRA" S.C.
Wiesława Jabłonowska i spółka

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

 

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi w postaci: przeprowadzenia zajęć z elementami rehabilitacji zdrowotnej w ramach realizacji projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Pełna treść ogłoszenia- plik doc.

Informacja o zmianie w treści załącznika do Zapytania ofertowego z dnia 30.07.2014 r.

W związku z Zapytaniem ofertowym z dnia 30.07.2014 r. dotyczącym usługi zorganizowania 5-dniowego wypoczynku dla 10 rodzin wielodzietnych w ramach projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej instytucji rynku pracy - pilotaż". Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana załącznika nr 1, tj. formularza oferty.

Formularz oferty po zmianach - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny