Ogłoszenie o wyniku postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w formie „Zapytania ofertowego” na: „Organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego” w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”.

 

Dokument do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuję, że z powodu złożenia dużej ilości ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.08.2014 r. na organizację i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”  Wykonawca nie został jeszcze wybrany. W związku z tym przesunięty zostaje termin ogłoszenia wyników postępowania. Ogłoszenie nastąpi w dniu 10 września 2014 r. do godziny 15.30.

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  28 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na świadczeniu opieki dziennej nad dziećmi w czasie udziału ich rodziców w działaniach projektowych projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż", informuje że:

 

nie dokonał wyboru oferty

 


Uzasadnienie:

 

W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która nie spełniała wymagań zawartych w Zapytaniu ofertowym (w zakresie doświadczenia osób realizujących zamówienie) oraz przewyższała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia.

 

Z powyższych powodów Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny