Ogłoszenie o wyborze oferty - kursy zawodowe

W postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  20 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych tj., kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną oraz kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla 13 uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o wynikach postępowania:

 

Cęść 1 - Kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

 

Cęść 2 - Kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie”:


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik .pdf

Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjno-szkoleniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - oferta
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załacznik Nr 4

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2014r. na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i porad pedagogicznych dla 15 uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

Konsultacje psychologiczne – Pani Aleksandra Sobotka, ul. Wiejska 8, 11-700 Mrągowo

Porady pedagogiczne – Pani Bożena Niedźwiedzka, ul. Długa 11, 11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny