Zapytanie ofertowe - kurs prawo jazdy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż'' współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.
„Organizacja i przeprowadzenie  kursu  prawa jazdy kategorii B i C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - Oferta
Załącznik Nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty - kursy zawodowe

W postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego z dnia  20 sierpnia 2014 r. na usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów zawodowych tj., kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną oraz kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla 13 uczestników projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o wynikach postępowania:

 

Cęść 1 - Kurs opieki nad osoba starszą i niepełnosprawną


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

 

Cęść 2 - Kurs „technolog robót wykończeniowych w budownictwie”:


Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Centrum Edukacji w Mrągowie
os. Grunwaldzkie 6A
11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik .pdf

Zapytanie ofertowe - usługa edukacyjno-szkoleniowa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na organizację  i przeprowadzenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego w  ramach  pilotażowej części projektu „Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

 

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 - oferta
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załacznik Nr 4

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny