Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2014r. na przeprowadzenie konsultacji psychologicznych i porad pedagogicznych dla 15 uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych przez:

Konsultacje psychologiczne – Pani Aleksandra Sobotka, ul. Wiejska 8, 11-700 Mrągowo

Porady pedagogiczne – Pani Bożena Niedźwiedzka, ul. Długa 11, 11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik pdf

Zapytanie ofertowe - opieka nad dziećmi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż"współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na usługę pn.


„Opieka nad dziećmi w czasie zajęć organizowanych w ramach Pilotażu”

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Zapytanie ofertowe - kursy zawodowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert w  ramach Projektu "Schematom Stop! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, na przeprowadzenie kursów zawodowych

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny