Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  21 lipca 2014 r. na „Usługa przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wybrana została oferta


Warmińsko - Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, Centrum Edukacji w Mrągowie, os. Grunwaldzkie 6a, 11-700 Mrągowo

 

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  14 lipca 2014 r. na „Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa pedagogicznego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wybrana została oferta

Pani Marianny Wilk

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  14 lipca 2014 r. na „Usługa przeprowadzenia warsztatów i poradnictwa prawnego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wybrana została oferta

Pana Sebastiana Nawrockiego

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny