Ogłoszenie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania o cenę z dnia  14 lipca 2014 r. na „Usługa przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego w ramach Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”, wybrana została oferta

Pani Anny Pietrzak

Pełna treść ogłoszenia - plik doc.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku z realizacją projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, zwraca się z zapytaniem o cenę usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego.

Pełna treść zapytania o cenę - plik doc.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w związku z  realizacją pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, zwraca się z zapytaniem o cenę usługi przeprowadzenia warsztatów i poradnictwa prawnego.

Pełna treśc Zapytania - plik doc.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny