Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  zwraca się z zapytaniem ofertowym
o cenę usługi w postaci: przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat.B.

pełna treść zapytania ofertowego - plik doc.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 14 maja 2014r. na przeprowadzenie porad i warsztatów prawnych w ramach projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Kancelaria Adwokacka Adw. Andrzej Zakrzewski, Ul. 1 Maja 40A, 12-100 Szczytno

Pełna treść ogłoszenia -  plik doc

Zmiana zapytania ofertowego z dnia 27.05.2014 r.

ZMIANA  DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA   27.05.2014 r.
na "Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin" w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Termin składania Ofert na "Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin" zostaje przedłużony do dnia 06.06.2014 r. do godz.15.30.

Otwarcie Ofert i ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej Oferty nastąpi w dniu 09.06.2014 r., do godz. 16.00.

Pozostałe zasady i warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny