Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, w związku z realizacją indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z zadania likwidacji barier architektonicznych i technicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zwraca się z zapytaniem o cenę jednostkową wykonania usługi polegającej na :

- weryfikacji kosztorysów inwestorskich (20 szt., dopuszcza się zwiększenie o 20%) w terminie do 31.07.2014 roku

- odbiorze prac budowlanych w mieszkaniach osób niepełnosprawnych (w ilości zweryfikowanych kosztorysów) w terminie od sierpnia do listopada 2014 roku.

 

Zadanie może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia budowlane.
Oferty cenowe można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną do dnia 11.07.2014 r. do godziny 15.30.
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowych   informacji udziela  Lidia Mańkowska, tel. (089) 743 33 63

Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastepczej

W związku z realizacją Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 ( ze środków MPiPS)

Zamawiający – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30. 000 euro dla zadania pod nazwą:

„Świadczenie usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej”

pełna treść ogłoszenia -plik.doc

 

Zapytanie o cenę

W związku z  realizacją Projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,

zwraca się z zapytaniem o cenę wykonania usługi wyjazdu w dniu 11 lipca 2014 r. dla 58 uczestników pilotażu (15 dorosłych i 43 dzieci).

Miejsce docelowe wyjazdu nie powinno być dalsze niż 40 km od Mrągowa


Program wyjazdu powinien zawierać m.in.:
-    warsztat kulturowy
-    gry i zabawy dla uczestników
-    rejs lub spływ
-    ognisko

Dla uczestników wyjazdu edukacyjno-integracyjnego powinno się zapewnić:
-    transport z i do Mrągowa
-    posiłek

Oferty cenowe oraz zwięzły program wyjazdu można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-730 Mrągowo, osobiście drogą pocztową lub elektroniczna do dnia  08.07.2014 r. do godziny 15.30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny