Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę usług w postaci: zajęć aktywizujących uczestników projektu „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2

Pełna treść zapytania ofertowego - plik doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia 09 czerwca 2014r. na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu systemowego „Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Ośrodek Szkolenia Kierowców „Auto Szkoła” Marek Wołosz,
Rozogi 14, 11-731 Sorkwity

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia  27 maja 2014r. na ,,Świadczenie usług Animatora Centrum dla Rodzin” w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Artura Roberta Żuka, Lelek 2/6, 11-730 Mikołajki

 

Pełna treść ogłoszenia - plik doc

Copyright © 2013-2015 PCPR.:.Wszelkie prawa zastrzeżone.:.Panel administracyjny